skip to Main Content

Globale medieanalyser basert på markedets beste mediedekning

Vi setter rammene for din medieanalyse i tett samarbeid med deg. Det sikrer at analysen tilpasses din virksomhets strategi og mål.

Vi leverer medieanalyser basert på den beste mediedekningen i markedet, både i og utenfor Norge. Utover dette, trekker alle våre analyser på analytikernes solide erfaring ved å strukturere, overvåke og analysere nyhetsstrømmen. Dermed kan du være sikker på at utgangspunktet for dine data alltid er kvalitetssjekket, fra hver enkelt analyse til større sammenfatninger.

Dokumenter medieinnsatsen din

En tradisjonell mediestatistikk bygges på kvantitative data og hjelper deg å få et overordnet bilde av mediedekningen. Du kan blant annet få:

  • omtalemengde
  • geografisk fordeling
  • medietyper
  • fremtredende saker

Gjennom vår mediestatistikk, får du nøkkeltallene dine løpende, eller for en bestemt periode og du velger selv hvilke grafer du ønsker skal inngå.

Lag benchmarks

Få en benchmark av mediedekningen til deg og konkurrentene dine, merkenavn eller talspersoner. Det gir dere et godt utgangspunkt til å måle hvor godt du gjør det i mediene.

Kjenn din dagsorden før du deltar i en debatt

Få oversikt over aktuelle agendaer som er av strategisk betydning for virksomheten din og hvordan du og konkurrentene dine klarer seg.

Vi peker ut potensielle allianser og rådgir deg om hvordan du posisjonerer deg i en debatt for å få mest innflytelse.

Utnytt synergier på tvers av medier

Det er ikke uten betydning om historien din sprer seg i sosiale medier eller om redaksjonelle medier har funnet den på Facebook. Vi har lang erfaring med å gi innsikt på tvers av medier slik at du får mer innsikt i spredningen av mediedekningen.

Back To Top