Koronavinnerne

I havet av koronanyheter om konkurser, tapte arbeidsplasser og økonomisk nedgang, finnes det også et spekter av suksesshistorier og muligheter. Denne høsten er forbruket i Norge høyere enn enn under tilsvarende periode i 2019, ifølge SSBs kvartalsvise nasjonalregnskap. Koronarestriksjoner rammer mange bransjer negativt, og vi er fremdeles langt unna en normalsituasjon, men endrede adferdsmønstre og […]