Guide til Employee Advocacy

Stadig flere virksomheter og organisasjoner snakker om «employee advocacy». Men hva innebærer egentlig begrepet, og hvorfor er det relevant? Tillit – eller rettere sagt mangel på tillit til virksomheter og deres promotering av seg selv og sine produkter, er hovedårsaken til at konseptet Employee Advocacy har oppstått.
Kvinne med brun gensers

Vi stoler nemlig mer på våre venner, familie og nettverk når vi skal finne varene og tjenestene vi leter etter – både privat og profesjonelt. Derfor vil brukere på sosiale medier ofte engasjere seg mer i dine ansattes innhold enn virksomhetens.

I dette blogginnlegget gir vi deg våre tips til hvordan du setter i gang med, og styrker arbeidet ditt med employee advocacy.

Lag en innholdsstrategi

I dag handler kommunikasjon og markedsføring om å stille relevant og attraktivt innhold til rådighet under hele kundereisen. Start derfor med å lage en strategi for innholdet ditt og definer hva målene deres med employee advocacy er. Hva vil dere oppnå? Hvilket innhold og hvilke budskap ønsker du at kollegene deler? Hvilke sosiale kanaler skal det helst deles på? LinkedIn? Instagram? TikTok?

Svarene på disse spørsmålene danner grunnlaget for din innholdsstrategi. Les videre for et par anbefaleringer for innholdsstrategien din.

1. Bland virksomhetsinnholdet med nytt ambassadørinnhold

Det er garantert mange gode historier i virksomheten din som medarbeiderne gjerne vil fortelle. Det handler om å oppsøke dem og utnytte historienes marketing-potensiale. Bland innhold fra virksomhetens egne sosiale kanaler (LinkedIn, Facebook, Instagram mfl.) med nytt innhold fra dine kolleger.

2. Kategoriser og tilpass innholdet

Folk vil helst dele noe som de vet noe om og brenner for. En del av innholdsstrategien kan derfor være å tilpasse innholdet til ambassadørenes arbeidsfelt eller faglighet. Gjør det delte innholdet aktuelt, relevant og interessant for forskjellige medarbeidergrupper.

3. Identifiser dine merkevare-ambassadører

Hele forutsetningen for få satt i gang med employee advocacy er den interne oppbakkingen. Hvilke avdelinger kan bidra med å levere de gode historiene? Som med alt annet innhold, bør dere ha noen go-to-personer for å kunne fortelle de gode historiene. Når du har identifisert merkevare-ambassadørene kan du involvere dem i et redaktørnettverk og sette brand advocacy i fokus. På denne måten blir de engasjert til å ta del i innholdsproduksjonen.

4. La medarbeiderne foreslå relevant innhold

Det er en god idé å la ambassadørene dine foreslå innhold som de selv ønsker å dele. Dels fordi det er motiverende for dem, men også fordi innhold de selv har skapt og har et forhold til, vil fremstå mer troverdig utad. Brand advocacy bunner i nettopp tillit til det som sies om brandet. Lytt derfor til dem når de får ideer som kan være relevante for dem selv, kollegene eller andre avdelinger. På den måten kan du gi dem eierskap og utnytte talentene deres som innholdsprodusenter.

5. Lag en plan for deling av innhold

Kontinuitet er avgjørende for å få employee advocacy effektivt i gang i organisasjonen og i markedet. Bør du for eksempel publisere innholdet ditt en gang i uken eller to ganger i måneden? Og hvilket sosialt medie vil du prioritere høyest? Hvis alle de ansatte har LinkedIn-profiler men bare så vidt har hørt om TikTok, så er det kanskje LinkedIn du bør fokusere på. Skap en oversikt over alt dette, i en plan for deling av innholdet ditt.

Engasjer kollegene dine

For å hjelpe kollegene i gang til å bli gode merkevare-ambassadører er det en god idé å være transparent med intensjonen bak ditt employee advocacy program. Fortell hvorfor dere ønsker at de ansatte tar del i virksomhetens employee advocacy program, hva fordelene er for dem og hvilken verdi engasjementet deres skaper.

1. Gjør det tydelig for kollegene dine hva de får ut av det

Når medarbeiderne bruker sine egne kanaler er det viktig å kommunisere at det er frivillig å delta. Det kan være fordeler for kollegene ved å delta i ditt employee advocacy program, som du kan fortelle om for å motivere.

For eksempel at de kan:

 • Skape sin egen merkevare
 • Holde seg ajour med bransjen
 • Få et større nettverk og bli mer synlig
 • Bli en Thought Leader (bli anerkjent for arbeidet sitt)
 • Skape troverdighet rundt deres fagområde
 • Utvikle sine social media skills og bli mer attraktiv i arbeidsmarkedet
 • Øke sine karrieremuligheter
 • Bidra til å øke virksomhetens og merkevarens kjennskap (brand advocacy)

2. Skap en følelse av fellesskap

Employee advocacy er for alle ansatte. Du bør derfor forsøke å skape et fellesskap som alle vil være en del av. Gi gjerne prosjektet et originalt navn og sørg for at det er oppbakking i virksomheten – helt fra ledelsen og til den enkelte medarbeider i den enkelte avdeling.

3. Bruk tid på opplæring

Det er viktig at kollegene gis opplæring i employee advocacy, slik at de føler seg rustet til å dele innhold, eller selv å komme med forslag til godt innhold. Deretter er det viktig å håndtere selve innleggene. Hvordan håndterer kollegene dine feedback på et innlegg – positiv så vel som negativ?

4. Gi løpende feedback - og spesielt ros

Fortell om dine ønsker og behov, og be dine medarbeidere om å gjøre det samme, slik at du kan assistere dem best mulig i arbeidet med employee advocacy. Når en kollega gjør noe bra, så skal de få beskjed om det, da det skaper motivasjon og glede.

fire viktige komponenter i employee advocacy

Bruk data til å måle effekten

Som med enhver annen innsats som skal gi et resultat, er det viktig å bruke data til å måle effekten av dine employee advocacy-aktiviteter. Hva får din virksomhet eller organisasjon ut av å aktivere de ansatte som merkevare-ambassadører?

Hvor ofte vil du for eksempel foreta resultatmålingene? Kan du se noen spesifikke tendenser? Hvis tendensene skaper positiv verdi, er det så noe du kan gjøre mer av?

Du kan bruke dataen din til å måle:

 • Hvordan medarbeiderne understøtter virksomhetens brand og strategi
 • Hvilke mål dere skal sette for ROI
 • KPI-er. Eksempelvis interaksjoner, delinger, adoption rate og aktive brukere
 • Hvor mange (og hvilke) medarbeidere som er aktive
 • Hvor langt medarbeiderne når ut med innholdet sitt
 • Hvilket innhold som presterer godt og mindre godt

Ved å analysere dataen finner du også ut av hva som kan justeres litt, hva som skal forbedres, og hvilke innsatser du skal fortsette med.

Kommuniser resultatene

Husk å dele resultatene med alle involverte kolleger. Fortell de gode historiene. Fremhev kolleger som har lykkes med sine innlegg. Snakk også med hverandre om opplevelsene som var mindre gode for å forstå hva dere har lært av det. På denne måten blir dere alle flinkere til å se hvor det går bra, og hvor dere eventuelt bør endre på innholdsstrategien.

Infomedias SoMe-score gir DSB innsikt i resultatene på sosiale medier

Invester i et employee advocacy-verktøy

Hvis du ønsker å gjøre arbeidet med employee advocacy lettere – både for deg selv og ambassadørene dine – kan det være en god idé å investere i et godt, digitalt verktøy for håndtering av aktivitetene deres.

Disse employee advocacy-verktøyene har en lang rekke fordeler:

 • Du kan planlegge alt innhold på forhånd
 • Du kan enkelt dele innholdet videre til dine ambassadører
 • Ambassadørene dine kan se og dele innholdet med få klikk
 • Du kan kategorisere innleggene etter fagområder, kampanjer og mye mer
 • Ambassadørene kan sende inn forslag til innhold
 • Du får et raskt overblikk over ambassadørenes rekkevidde på delte innlegg

Et eksempel blant flere verktøy er Hootsuite Amplify, som gjør det lettere for deg og kollegene dine å arbeide med employee advocacy. Her har man samtidig mulighet til å sette et personlig preg på delingen sin, slik at det skaper den ønskede troverdigheten og relevansen i sitt nettverk.

Ved å bruke et dedikert, digitalt verktøy blir alt samlet på ett sted, noe som selvfølgelig sparer tid, og du har hele tiden oversikten over innholdet og delingene. Du kan langt på vei skape ditt employee advocacy program inne i dette verktøyet.

Vil du vite mer om mulighetene dine med Hootsuites verktøy for Employee Advocacy?

Infomedias employee advocacy sjekkliste:

 1. Lag en strategi for innholdet ditt og den forventede effekten.
 2. Motiver og aktiver medarbeiderne – fortell dem hva de får ut av det.
 3. Få oppbakking fra organisasjonen – hele veien gjennom.
 4. Mål innsatsen løpende for å justere og optimalisere.
 5. Gi gjerne programmet et originalt navn og skap et fellesskap.
 6. Invester i et employee advocacy-verktøy for å raskere oppnå resultater

Vil du vite mer om employee advocacy og Hootsuite Amplify?

Har du lyst til å vite mer er du velkommen til å kontakte oss for en uforpliktende prat.

Book en demo av
Hootsuite Amplify