Har du en god Share of Voice for din bransje?

Post Author

Mats Varre Sandøy
Data Science Analyst

Det finnes flere måter å måle hvordan du lykkes med kommunikasjonen din. En god måte å måle hvordan din virksomhet presterer i mediene, er ved å sammenligne seg med konkurrentene.

Nå har Infomedia utviklet en ny type bransjerapport som gir medieinnsikt for din spesifikke bransje. Rapporten vil være et nyttig verktøy som hjelper deg med å måle hvordan du lykkes med kommunikasjonen din i mediene fra måned til måned.

Helautomatiserte analyser

Ved å ta i bruk nye metoder for analyse gjennom dataanalyseprogrammet R, har vi utviklet en helautomatisert dataanalyse der vi tar for oss hele bransjer. Gjennom å benytte R til å analysere all medieomtale innen en bransje, får du innsikt i blant annet omtalemengde knyttet til ulike kategorier som er relevante for bransjen. Her ser vi nærmere på hvor stor andel din virksomhet har fått av medieomtalen, om disse øker eller minker sjansen for gjennomslag i mediene og hvor synlig dine talspersoner er i forhold til konkurrentenes.

Den første bransjen vi har tatt for oss er den private banknæringen. Her viser vi hvor mye omtale de ulike produktene og tjenestene bankene tilbyr blir omtalt, hvilke banker som blir omtalt mest i forbindelse med de ulike produktene og tjenestene, og hvilke forbrukerøkonomer eller spareøkonomer som er mest synlig når disse produktene og tjenestene blir omtalt.

“På denne måten får bankene vite innen hvilke kategorier de lykkes med sin kommunikasjon, samt hvor de plasserer seg i forhold til konkurrentene.”

Noen ganger er det nødvendig å iverksette tiltak i kommunikasjonsarbeidet. Man setter inn et støt fordi man ikke når gjennom med kommunikasjon sin, eller fordi man erfarer at en konkurrent har mobilisert. Andre ganger er det mer uklart hvor man bør iverksette tiltak. I begge disse tilfellene er det ikke bare nyttig, men nødvendig å gjennomføre målinger av kommunikasjonen sin for å få vite om man har lykkes.

Dette er informasjon du vil ha til enhver tid med en månedlig bransjerapport. For hver måned vil du få en oppdatering på hvilke produkter, tjenester og temaer som trender, og om du har lykkes i kommunikasjonen din, eller om du har falt i bakleksa ovenfor dine konkurrenter.

Du får et overblikk over hva som er status i bransjen din, men også dypere innsikt i omtalen av din egen virksomhet. Ikke bare får du se omtalemengden din, hvilke produkter og tjenester din virksomhet og dine talspersoner er omtalt i forbindelse med, men gjennom logistiske regresjonsmodeller forteller vi deg også innen hvilke områder sjansen øker eller faller for at virksomheten eller talspersonene dine blir omtalt.

Med en oddsrate på 2,1 i august kan vi for eksempel si med sikkerhet at sjansen er 2,1 ganger større for at Nordea er omtalt dersom et medieoppslag omtaler boliglån, enn hvis dette produktet ikke er omtalt. Tilsvarende kan vi med sikkerhet si at sjansen for at Nordea blir omtalt faller med 70% dersom kredittkort omtales i et medieoppslag.

Hvorfor trenger du en bransjerapport?

For å vite hvordan du lykkes med kommunikasjonen din og hvordan du posisjonerer deg vis-á-vis dine konkurrenter er du nødt til å gjennomføre målinger. Du får ikke bare svaret på dette, men du vil også sitte på bedre informasjon til å vurdere hvor du ønsker å gå i dybden.

«Knowledge is power» er et sitat vi alle kjenner til, og med innsikt i medieomtalen av din bransje, sitter du på bedre kunnskap for å gjennomføre målrettede kommunikasjonstiltak og ta bedre beslutninger.

Vi har også lansert en bransjerapport for advokatnæringen og i oktober vil vi lansere tilsvarende rapporter for bilbransjen og forsikringsbransjen. 

Dersom du ønsker at vi skal ta for oss din bransje, ta gjerne kontakt med oss. Rapporten kan tilpasses til de temaer, produkter og tjenester du vil vite mer om, samt hvilke konkurrenter du ønsker å holde et øye med.

Vil du vite mer om våre medieanalyser og innsikt i kommunikasjon og medier?

Kontakt oss

La oss ta en prat om hvordan analysene våre kan gi deg bedre innsikt for å lykkes i jobben.

Last ned vår guide om employee advocacy