Slik måler du KPIene dine med en årsanalyse

Post Author

Majbrit Krogh
Lead Analyst

En årsanalyse gir en samlet oversikt over omtalen av virksomheten din som du kan bruke til å evaluere årets kommunikasjonsinnsats, og til å planlegge mediestrategien for neste år. Det samme gjelder når du er halvveis i året, for kanskje må innsatsen prioriteres annerledes hvis du skal nå målene dine?

Med en samlet oversikt over virksomhetens omtale kan du dokumentere kommunikasjonsinnsatsen din og få svar på om du har nådd KPIene dine. En (halv)årsanalyse kan kaste lys på tendenser og interessante utfall i omtalen – både i redaksjonelle medier og på sosiale medier. Analysen kan også vise hvor og når omtalene faktisk slår igjennom, slik at du kan sammenligne med dine egne aktiviteter i presseavdelingen eller sosiale medier-teamet.

Disse halv- og helårsanalysene kan ha mange formål. En forening kan for eksempel bruke analysen til å vise frem omtalemengde for sine sponsorer. En kommune kan vise verdien av medieomtalen av et kostbart, royalt besøk. Og sosiale medier-teamet i en større virksomhet kan dokumentere at deres arbeid gir økt positiv merkevareomtale. Felles for de fleste, er at man går over til å rapportere på bakgrunn av data, heller enn på magefølelse.

Halvårsanalysen brukes gjerne til å justere og prioritere riktig innsats i den siste halvdelen av året (ut ifra resultatene fra de første 6 månedene), og årsanalysen til å legge strategien for året som kommer. Hvis analysen er tilpasset KPIene dine, gir den verdifull innsikt som du kan bruke proaktivt for å utvikle arbeidet ditt.

Men hva kan en (halv)årsanalyse inneholde?

I tillegg til nøkkeltall, eksempelvis omtalemengde, lesertall, toppkilder, rekkevidde og engasjement for sosiale medier, kan en årsanalyse inneholde ulike parametere. Her er noen eksempler på KPIene du kan få svar på i analyse av kommunikasjonsarbeidet:

Hvilke aktiviteter i løpet av året resulterte i omtale?

Med en oversikt over medieomtalen over tid, kan du avdekke hvilke aktiviteter som har ført til publisitet. Er det dine egne aktiviteter, eller er det noe annet som spiller inn i omtalen av deg? Er det en sammenheng mellom publisiteten i redaksjonelle medier og på sosiale medier?

En oversikt over tid kan brukes til å prioritere innsatsen neste år. Hvis det er tydelig at agurksesongen gir bedre rom for budskapene dine, eller at en bestemt aktivitet har gitt mye omtale på sosiale medier, så har du større mulighet til å sette inn de riktige tiltakene på de rette tidspunktene neste år.

Hvilke medier har skrevet mest om dere?

Det kan være relevant for dere å vite hvilke medietyper som har skrevet mest om virksomheten. Da kan du prioritere kommunikasjonsinnsatsen mot dem fremover. Er det i fagblader og magasiner, lokalaviser, nettkilder eller på sosiale medier at virksomheten blir mest omtalt?

I en (halv)årsanalyse kan du få svar på om det er VG, Aftenposten, Klassekampen eller en annen avis som har dekket budskapene dine best. Eller om det er brukerne på Twitter, Facebook eller andre fora som snakker mest om deg.

Hvor er omtalen mest verdifull?

Her gjelder det å sette de rette KPIene for deg og din virksomhet. Dette hjelper vi deg gjerne med, men til inspirasjon og informasjon; her kommer et par eksempler:

Én KPI kan være lesertall. Hvis det er sånn at “jo flere, jo bedre”, kan du i en analyse avdekke hvor mange potensielle mottakere du har nådd gjennom medieomtalen.

En annen KPI er geografisk dekning, der du ser hvor mye medieomtale du har fått i regionale eller lokale medier. Dersom du for eksempel er en lokal bedrift eller har fokusert på regionale satsinger i løpet av året, kan dette være av høy relevans.

En tredje KPI kan være engasjement på sosiale medier. Kanskje gir Twitter flest omtaler, men Facebook skaper mer engasjement, og Instagram skaper til og med mer engasjement ved færre omtaler. Den type innsikt bør også spille inn når du skal prioritere neste års kommunikasjonsinnsats.

Hvem har engasjert seg mest i budskapene dine?

Mange virksomheter jobber med influencere, og en årsanalyse kan bidra til å identifisere de som har vært mest aktive i forbindelse med merkevaren din. Hvem har omtalt deg mest, og hvem har skapt mest engasjement?

Kanskje er det allerede de rette interessentene som har deltatt aktivt i debatten på sosiale medier. Eller kanskje er det noen du ikke har tenkt på enda, men som neste år kan være bra å samarbeide med for å nå ut med flere budskap og til de rette personene.

Hvordan blir virksomheten omtalt; positivt eller negativt?

Omtalemengde er ikke alltid nok. Det er også interessant å se på hvordan dere blir omtalt. En mulig KPI kan være PR-score: Dersom det er positive omtaler i redaksjonelle medier, så er PR-scoren høy, og motsatt. Et mål kan derfor være å heve PR-scoren.
Eller kanskje er det mer interessant å se på hvilke temaer som omtales enten positivt eller negativt i forbindelse med virksomheten. For eksempel hvis du tester ut ulike kampanjer og budskap.

Du kan også se på tonen i sosiale medier. Er det positive, negative eller nøytrale omtaler av deg der, og hvor stor andel er positive? Det kan gi en indikasjon på hvordan budskapene dine oppfattes. Dersom det er mange nøytrale omtaler, kan det være fornuftig å øke innsatsen på sosiale medier.

Hvilke temaer er de viktigste?

I løpet av året har du kanskje hatt et ønske om å påvirke debatten i en bestemt retning. Det er derfor relevant å skissere de viktigste temaene som både redaksjonelle og sosiale medier har dekket. Har du lykkes med å sette dagsorden, eller er det andre temaer som har preget debatten mer?

En oversikt over de viktigste temaene kan ikke bare gi innsikt i om du har påvirket debatten, men også gi inspirasjon til hvilke temaer du bør fokusere på neste år.

En halv- eller helårsanalyse bør settes sammen og skreddersys til dine spesifikke KPIer, slik at den kan brukes både som dokumentasjon på resultatene du har oppnådd i løpet av året, og som en evalueringsrapport for utvikling av strategien for neste år.

Hos Infomedia utarbeider vi halv- og helårsanalyser for mange kunder, og ser at behovene ofte er forskjellige. Derfor finnes det også ulike pakker – fra standard medieanalyse over redaksjonell omtale, til skreddersydd årsanalyse som ser på all kommunikasjonsinnsats på tvers av redaksjonelle og sosiale medier.
Har du allerede medieovervåkning eller overvåkning av sosiale medier hos oss, kan vi sette i gang med en halv- eller helårsanalyse umiddelbart. Hvis ikke kan vi fortsatt hjelpe deg, men da starter vi med å definere hva som er viktig for deg, og samle inn data.

Vil du vite mer om våre medieanalyser og innsikt i kommunikasjon og medier?

Kontakt oss

Har du lyst til å høre mer eller trenger du en å sparre med, er du velkommen til å kontakte oss for en uforpliktende prat.

Last ned vår guide om employee advocacy