Forskningsprosjekt

Prevention Through Awareness

En komparativ studie som avdekker hvordan temaene vold i hjemmet og kjønnsbasert vold dekkes i norske og bulgarske medier.

Om prosjektet

Hvordan omtales vold i mediene?

Hvert år skrives tusenvis av artikler om kjønnsbasert vold og vold i hjemmet. Infomedia har bidratt til en studie av hvordan disse temaene dekkes i henholdsvis norske og bulgarske medier.

Den komparative innholdsanalysen viser blant annet at der bulgarske medier oftere nedtoner voldsaspektet i dekningen, gir de norske mediene fyldigere omtale av dette.

Videre viser studien at andelen publikasjoner som omtaler disse formene for vold uten at en holdning til problemet formidles, er relativt lik i de to landene.

I omkring halvparten av de norske artiklene tas det imidlertid enten tydelig avstand til vold eller det gis en analyse av problemet.