CASE

Fresh.Land

INDUSTRI

Food tech & Clean tech

LOKASJON

5 land

STØRRELSE

50 ansatte

Infomedia gir verdifull medieinnsikt til Fresh.Land – en innovatør i matindustrien

Om Freshland

Banebrytende innovasjon av næringsmiddelkjeden

Fresh.Land er en banebrytende digital plattform som forkorter og digitaliserer matens verdikjede og gjør kvalitetsmat lettere tilgjengelig for forbrukerne – direkte fra gården.

Plattformen er CEO Mathilde Jakobsens og hennes ektemann og medgründer Filipe Leals hjertesak. De drives av en visjon om å forkorte matens verdikjede og dermed endre måten mat distribueres og selges på.

Fresh.Land gjør det mulig å kjøpe mat direkte fra bonden. På denne måten kuttes inntil 5 mellomledd. Maten høstes ikke før du har bestilt den, noe som sikrer varens ferskhet. Slik reduseres også klimagassutslippene betraktelig fra de ulike mellomleddene, eksempelvis kjølelagre og modningskamre.

Fresh.Lands utfordringer

Som et startup-selskap som ønsker å påvirke en allerede svært etablert bransje, har Fresh.Land noen utfordringer de jobber med å løse gjennom kommunikasjon.

Innovatører i en etablert bransje

Fresh.Land er pionerer. For dem handler det ikke bare om virksomhetens vekst, men like mye om å skape et bærekraftig alternativ i en etablert bransje. Målet deres er blant annet å skape mer åpenhet i næringen og legge til rette for en direkte forbindelse mellom bønder og forbrukere. Som pionerer og nyoppstartet bedrift er en av utfordringene deres å øke bevisstheten om både virksomheten og deres formål.

Målgruppens kunnskap

Å skape endring i en sterkt etablert bransje, krever handling og endring i adferden hos mange aktører – inkludert bonden, forbrukeren og det offentlige. Interessentenes kjennskap til hvordan mediene skriver om matvarer som «ferske» og «sunne», er også svært viktig. Ikke alle har kunnskap om hvordan grønnsaker og frukt høstes og distribueres. Fresh.Lands mål er å opplyse og informere forbrukere og dermed hjelpe dem til å ta sunnere og mer bærekraftige valg.

Posisjonering på tvers av markeder

Fresh.Land opererer i flere ulike markeder. I kommunikasjonen fokuserer de på og bærekraft og ferske råvarer. Måten disse budskapene og konseptene mottas og snakkes om kan variere fra land til land. Når de går inn i nye markeder, trenger de innsikt i hvordan kommunikasjonen mottas, og hvilke mediedebatter som kan posisjonere konseptene i ulike markeder, mest mulig effektivt.

Infomedias løsning

Vår digitale løsning for medieovervåkning gir Fresh.Land en oversikt som de kan bruke til å posisjonere seg i både nye og etablerte markeder. 

Overvåkning av temaer og agendaer

Vi overvåker flere temaer og agendaer, slik at Fresh.Land kan holde følge med samfunnsdebatten og de pågående endringene i debattens temaer.

Overvåkning av konkurrenter og aktører

For å gi Fresh.Land innsikt i utviklingen i markedet, overvåker vi deres konkurrenter og andre aktører med lignende visjoner.

Overvåkning av egen merkevare

Vi overvåker hvordan Fresh.Lands merkevare omtales i mediene. Dette gir innsikt i eget omdømme og et overblikk over omtalene.

Overvåkning av temaer og agendaer

Fresh.Land jobber strategisk med PR for å starte debatt om temaer knyttet til bærekraft. For dem er det er viktig å forstå hvordan forbrukere og offentligheten tolker og forstår disse temaene – både for å vurdere markedets modenhet og for å få oversikt over hvordan de omtales i mediene. Hvem er interessentene? Hvilke virksomheter og organisasjoner omtales i forbindelse med disse temaene? Og hvem nevnes oftest?

Ved å overvåke disse temaene kan Fresh.Land få innsikt i hvem de viktigste interessentene er; for eksempel journalister og opinionsdannere. Dermed kan de starte et samarbeid om å påvirke folks holdninger. Videre kan de tilpasse sin kommunikasjon om temaene til de ulike markedene, eksempelvis at lokale råvarer er viktige for norske kunder, fordi det anses som mer miljøvennlig.

Overvåkning av konkurrenter og aktører

Fresh.Land bruker medieovervåkning for å få innsikt i hvordan andre i bransjen omtales i mediene. Men deres fokus er ikke på konkurransen: Virkelig endring krever en tydelig stemme og et fellesskap bygget på felles verdier rundt bærekraft og det grønne skiftet. Derfor ser Fresh.Land på «konkurrentene» som verdiskapende partnere, som kan bidra til å flytte en hel bransje i en mer grønn og bærekraftig retning.

Infomedias løsning for medieovervåking gir Fresh.Land innsikt i hvorvidt mediene eller andre bedrifter bruker spesifikke konsepter, som Fresh.Land er de første til å jobbe med – for eksempel høstedato. Dette følger de med på for å kunne påvirke samfunnsdebatten om temaer som holdbarhet, ferske råvarer og bærekraft.

Overvåkning av egen merkevare

Fresh.Land jobber strategisk med PR for å igangsette debatt som skaper bevissthet rundt virksomheten og visjonen deres.

Overvåkningen av Fresh.Lands merkevare og navn gir dem en oversikt over hele mediedekningen. Infomedias medieovervåkingsløsning er et verdifullt verktøy for å få innsikt i effekten og betydningen av nettopp dette.

Resultat

Infomedia hjelper Fresh.Land med å holde seg oppdatert på mediedekningen ved hjelp av en komplett, digital plattform for medieoverovervåkning i Danmark, Sverige, Nederland, Belgia og Tyskland.

Aktuell innsikt i bransjer, målgrupper og konkurrenter

Med medieovervåking kan Fresh.Land innhente innsikt i relevante bransjenyheter, målgrupper og konkurrenter. Dette gir dem et sterkt databasert grunnlag å jobbe ut fra.

Måler effekten av kommunikasjonen

Fresh.Land arbeider strategisk med storytelling om smak og ferske matvarer, som er i tråd med produktet. Takket være medieovervåkning kan de måle effekten av sin kommunikasjons- og PR-strategi.

 

Oversikt over relevante temaer og søkeord

Medieovervåkningen hjelper Fresh.Land å holde seg oppdatert på aktuelle temaer i media, slik at de kan justere sin PR-strategi og konkrete kommunikasjonsinnsats, og forbli relevante.

Lær mer om mulighetene for medieovervåkning hos Infomedia

Infomedias medieovervåkning

Få tilgang til medieomtalene og dokumenter effekten av kommunikasjonsinnsatsen på ett sted. Strukturer og organiser data, sammenstill rapporter, se statistikk og mye mer.

Bli varslet

Få oversikt over omtalene dine via e-post og med vår app.

Søk etter omtaler

Finn omtalene dine enkelt med de ulike søkeprofilene og søkeordene du har valgt.

Lag rapporter

Lag tilpassede prosjektmapper og rapporter på en enkel måte.

Del omtalene dine

Del omtalene dine med kolleger, ledelsen og andre interessenter.

Få innsikt

Få enkel tilgang til statistikk og innsikt i effekten av kommunikasjonen din.

Kontakt oss

Kontakt oss og hør mer om hvordan vår medieovervåkning, analyse, rådgivning og digitale plattformer kan styrke din virksomhet eller organisasjon.