fbpx
Stordataanalyse

Få bredere innsikt med en stordataanalyse

Infomedias stordataanalyse gir deg fugleperspektiv over media. Med ubegrenset kapasitet i datagrunnlaget, undersøker vi nye sider av mediebildet og kaster nytt lys over innholdet i omtalene dine.

Mann med briller leser på en tablet og smiler.
Stordataanalyse

Se medieomtalene i et bredere perspektiv

Infomedias stordataanalyser er en utvidelse av de tradisjonelle medieanalysene. Metoden gir deg fugleperspektiv over omtalene, og skaper et enda bredere og mer innholdsrikt bilde av situasjonen.

Ved å flytte fokuset over fra hver enkelt omtale til tematikk, zoomer vi ut og kan finne sammenhenger og ulikheter mellom omtalenes temaer – gjennom flere tidsperioder og spredt over ulike geografiske områder, bransjer, osv. 

Vi er først ut i markedet med metoden, og stolte over å flytte grensene for hva big data og medieanalyse kan utrette. Sammen med et variert spenn av kunder oppnår vi helt nye mål, blant annet innen forskning og revisjon.

Større datamengde, lenger tidsperspektiv og flere emner

Infomedia har metoder for å analysere enorme mengder tekst, og kan undersøke medieomtaler i milliontall. Vår stordatanalyse egner seg når datamengden er større, tidsperspektivet lenger, og temaene bredere.

Situasjon

Få fasiten og fullstendig oversikt over virksomhetens nå-situasjon, sett opp mot de inntrykk og forventninger – eller ønsker – som du har fra før.

Tema

Et dypdykk i tematikken som virksomheten er knyttet opp mot, der vi undersøker endringer over tid og ulikheter mellom mediekanaler.

Bransje

Få et tydeligere bilde av bransjen, når vi segmenterer den og sammenligner geografiske områder og ulike aktører over flere tidsrom.

Medielandskapet er komplekst, men ikke vanskelig

Med Infomedias metode for stordataanalyser får du innsikt og oversikt over selv de største og mest komplekse problemstillingene. Vi bryter det ned i mindre biter og visualiserer dataene for deg, slik at de blir forståelige – og verdifulle.

Nøkkeltall

Gir et raskt overblikk over all relevant medieomtale, målt i antall artikler, rekkevidde, toppkilder osv.

Tematikk over tid

Dokumenterer utvikling og trender innen ulik tematikk over tid. En sammenligning over ulike tidsperioder er også mulig.

Omtale

En detaljert gjennomgang av omtalene der de viktigste sakene blir fremhevet og kommentert.

Talspersoner

Gir innblikk i hvordan enkeltpersoner (f.eks. CEO, kommunikasjonssjef og øvrige talspersoner) har nådd gjennom i mediene.

Share of voice

En sammenligning av talspersoner og/eller virksomheter der mengden omtaler knyttet til ulike temaer blir tallfestet og visualisert.

Mengde og rekkevidde

En gjennomgang av omtalene med fokus på de viktigste temaene (virksomheten, bransje, interessefelt eller annet) og rekkevidden av dem.

Medietype og dekning

Viser hvilke kildekategorier medieomtalen har fortonet seg i, fordelt på type medie (papir, nett, eter) og dekning (lokalt, regionalt, riks, nisje osv.).

Toppkilder

Dokumenterer hvilke redaksjoner som har publisert flest artikler om overordnet (eller hvert enkelt) tema, på tvers av medietyper og geografi.

Geografisk spredning

Detaljert oversikt over medieomtale fordelt på geografiske områder (lokalt, nasjonalt og globalt), over en lenger tidsperiode.

Bærekraft

En undersøkelse av hvor bredt virksomheten (eller konkurrentene) har nådd ut med budskap om bærekraftige initiativer.

Gjennomslag

Stordataanalyse

Mediescore

Stordataanalyse

Kombiner våre data med dine

Ved å kombinere din innsikt med vår, kan vi oppdage sammenhenger og nye muligheter. Utvid stordataanalysen med egne data, og forstå omstendighetene enda bedre. 

Se nye sammenhenger

Ved å se omsetning, trafikk, produktlanseringer o.l. i sammenheng med våre omfattende mediedata, kan vi peke ut sammenhenger som ikke før var synlig.

Oppdag muligheter

Få dypere innsikt og ny forståelse av ditt eget mediebilde, mulighetene som ligger der, samt hva du selv kan gjøre for å påvirke situasjonen.

Dokumenter effekten

Se og dokumenter effekten av din kommunikasjonsinnsats mer detaljert, når vi kobler sammen vår innsikt med dine resultater.

«Medietilsynet skal sikre og legge til rette for et mangfold av redaktørstyrte, journalistiske medium over hele landet. Infomedia har vært en uvurderlig partner for oss i dette prosjektet. Deres metode for stordataanalyse gjør oss i stand til å kvantifisere de tematiske forskjellene i innhold på tvers av hele medie-Norge, og har blitt et sentralt verktøy i arbeidet vårt med mediemangfold. Vi vil fortsette samarbeidet og ser også frem til å inkludere Infomedia i enda flere prosjekter fremover.»

Rune Albertsen, Direktør Innsikt og analyse, Medietilsynet

«Infomedias stordataanalyser åpner for noen muligheter innen medieovervåkning og -analyse som ikke fantes tidligere. Vi er først ut i markedet med metoden, og stolte av å ha sprengt noen grenser allerede – sammen med et variert spenn av kunder med helt ulike mål, eksempelvis innen forskning, kvalitetssikring og posisjonering. Jeg ser så mye potensial i dette og gleder meg til å gå løs på enda flere prosjekter.»

Mats Varre Sandøy, Data Science Analyst, Infomedia

Brosjyre

Last ned brosjyren for mer informasjon om våre stordataanalyser

Vil du forstå markedet og bransjen din bedre? Last ned brosjyren og få mer informasjon om våre stordataanalyser, eller kontakt oss.

Kontakt oss

Ta kontakt med Mats for en hyggelig prat om dine behov og muligheter innen stordataanalyse.

Mats Varre Sandøy smiler til kamera med blå dressjakke og rosa skjorte.

Mats Varre Sandøy
Data Science Analyst

Få mer informasjon om våre stordataanalyser

LAST NED E-BOK

Medieovervåkning
- veien til innsikt