fbpx
CASE

Uno-X Mobility

Idrett

Sykling

Målte sponsorer

9

lokasjon

Norge | Danmark

Infomedia analyserer og dokumenterer Uno-X Mobilitys medieeksponering

Om UNO-X Mobility

Uno-X Mobility sykler seg til mediedekning

Uno-X Mobility er Norges første profesjonelle sykkellag, eid av Uno-X. Tidligere var navnet mest forbundet med olje og bensin, men selskapet har de siste årene endret kurs for å drive både markedet og virksomheten mot mer miljøvennlige transportløsninger. Kjeden tilbyr nå bl.a. Svanemerket bilvask, lynlading for elbiler og biodrivstoff uten palmeolje og soya.

I 2016 etablerte de sykkellaget som i 2023 deltok i Tour de France for første gang. Gjennom sykkelsporten ønsker selskapet å inspirere flere til å redusere sitt karbonavtrykk, ved å ta i bruk sykkelen som transportmiddel.

For å lykkes med sykkelsatsingen er laget avhengig av støtte fra sponsorer. Da er det avgjørende å kunne dokumentere eksponeringen de oppnår i media, og verdien av den. Det får de med medieovervåkning og sponsoranalyse fra Infomedia.

Mannlige syklister med solbriller, røde drakter og gule hjelmer

Uno-X Mobilitys utfordring

Uno-X Mobilitys profesjonelle sykkellag spiller en sentral rolle i selskapets markedsføring og posisjonering. For å ivareta interessenter og tiltrekke seg nye sponsorer, er det avgjørende å dokumentere verdien av eksponeringen de oppnår i media.

Dokumentere eksponering i media og verdien av det

For å lykkes med sykkelsatsningen, trenger Uno-X Mobility støtte fra sponsorer. Da er det avgjørende å kunne dokumentere eksponeringen av logoer i norsk og utenriks media, og tallfeste verdien av det. Til det trenger Uno-X Mobility sponsoranalyser.

Måle effekten av kommunikasjonen

Gjennom sykkelsporten ønsker Uno-X Mobility å posisjonere merkevaren, styrke omdømmet og inspirere forbrukere til å sykle mer. Det legges store ressurser i å nå ut med budskapene, derfor ønsker de også å måle effekten av kommunikasjonen.

Oversikt over all redaksjonell og sosial medieomtale

Uno-X Mobility legger stor innsats i å skape oppmerksomhet og engasjement rundt sykkellaget, blant annet gjennom synlighet i redaksjonelle og sosiale medier. Derfor er det viktig for dem å holde oversikt over omtalen de oppnår rundt om i verden.

Oppskalere og justere løsningene ved behov

Uno-X Mobility har høye ambisjoner og langsiktige planer om utvikling og vekst. De trenger en analyseleverandør og samarbeidspartner som har fleksibilitet og kapasitet til å kunne oppskalere og tilpasse leveransene når behovet oppstår.

Medieanalyse

Infomedias løsninger

Med medieovervåkning og analyser fra Infomedia får UNO-X Mobility oversikt og detaljert innsikt om medie- og logoeksponeringen som sykkellagene oppnår.

Løpende sponsoranalyser

For hvert sykkelritt lagene deltar i, analyseres logoeksponeringen og verdien av den.

Skreddersydde medieanalyser

Infomedias skreddersydde medianalyser gir Uno-X Mobility innsikten de trenger.

Medieovervåkning i sanntid

Med medieovervåkning holder Uno-X Mobility oversikt over det som sies og skrives om sykkellagene i media.

Smidig analyseteknologi

Med moderne analyseteknologi tilpasser Infomedia analysene, etter hvert som nye behov oppstår.

Løpende sponsoranalyser

For hvert sykkelritt Uno-X Mobility deltar i, analyseres logoeksponeringen de oppnår. Analysene inkluderer detaljer som plassering av logo og i hvor stor grad hver enkelt rytter eksponeres. Med et digitalt dashboard kan Uno-X Mobility og deres interessenter følge nøye med på eksponeringsverdien i sanntid, som beregnes ut ifra parametere som annonsepriser, synlighet, sentiment, tid og seertall.

Eksempel på data fra sponsoranalyse. Dataene i illustrasjonen er fiktive.
Eksempel på data fra sponsoranalyse. Dataene i illustrasjonen er fiktive.

Skreddersydde medieanalyser

Infomedia utfører jevnlige medieanalyser for Uno-X Mobility som gir dyp innsikt i all relevant omtale i redaksjonelle og sosiale medier. Verdifull data om bl.a. tematikken i oppslagene, medietyper, geografisk spredning og lesertall inkluderes. Innsikten ses i sammenheng med logoeksponering og spørreundersøkelser, og bidrar til viktig kunnskap om effekten av kommunikasjonsarbeidet.

Medieovervåkning i sanntid

Med medieovervåkning fra Infomedia har Uno-X Mobility alltid oversikt over hva som blir sagt og skrevet om sykkellagene, rytterne, sponsorer og andre relevante emner – både lokalt og internasjonalt. Den daglige rapporten mottas på e-post og kan ses i vår nettbaserte plattform eller mobilapp, som sikrer at de alltid er oppdatert og kan respondere hvis det trengs.

Smidig analyseteknologi

Med moderne teknologi og erfarne analytikere tilpasser Infomedia leveransene etter hvert som nye behov oppstår. Når nye samarbeidspartnere kommer på banen eller større sykkelarrangementer skal gjennomføres, er mulighetene for oppskalering og justeringer nærmest grenseløse. Slik er Uno-X Mobility sikret den strategiske innsikten de trenger til enhver tid, og samtidig rigget for fremtiden.

Resultater

Infomedia hjelper Uno-X Mobility med å holde oversikt og analysere eksponeringen de oppnår i media. Smidig teknologi og erfarne analytikere sørger for detaljert dokumentasjon og tallfester eksponeringsverdien

Detaljert dokumentasjon av logoeksponering

Infomedia analyserer løpende Uno-X Mobilitys eksponering av egne og sponsorers logoer i media. Med et skreddersydd, digitalt dashboard kan sykkellaget og deres sponsorer følge med på synligheten og eksponeringsverdien til enhver tid. I tillegg mottar Uno-X Mobility en rapport hvert halvår, med oversikt over logoeksponeringen fordelt på lag, ryttere, sponsorer, land og medier. Dette er essensiell dokumentasjon i sykkellagets møte med interessenter og sponsorer.

Verdifull innsikt i effekten av kommunikasjonen

Hvert halvår mottar Uno-X Mobility medieanalyser fra Infomedia med detaljert innsikt om omtalen og eksponeringen de har oppnådd, samt effekten av den. Analysene tar for seg omtale i redaksjonelle og sosiale medier lokalt og internasjonalt, og ses opp mot data fra bl.a. sponsoranalyser (logoeksponering) og spørreundersøkelser. Innsikten fra disse medieanalysene gir et viktig grunnlag for evaluering av kommunikasjons- og markedsføringstiltak, og er et verdifullt verktøy i det strategiske arbeidet.

Full oversikt over medieomtalen

Hver morgen mottar Uno-X Mobility en oversikt på e-post med de viktigste artiklene samlet. I tillegg får mottakerne varsel på mobilen det øyeblikket en ny og viktig artikkel publiseres. Slik holder de oversikt over det som sies og skrives om virksomhetens satsningsområder og andre relevante temaer, og kan respondere eller tilpasse budskapene og innholdet sitt deretter.

Fleksible løsninger for fremtiden

Gjennom samarbeidet med Infomedia har Uno-X Mobility sikret seg en analyseleverandør og sparringspartner som har fleksibiliteten og kapasiteten til å bli med på reisen deres. Teknologien og metodene Infomedia bruker, gir data og innsikt på det detaljnivået de trenger i møte med sponsorer og andre interessenter. Samtidig gjør muligheten for oppskalering og innovasjon at sykkellaget er rigget for fremtidens vekst og utvikling.

Vil du høre mer om mulighetene dine med Infomedia?

Les mer om våre tjenester

Mennesker, omfattende data og avansert teknologi er ingrediensene i Infomedias løsninger. Vi tilbyr alt du trenger for å navigere trygt i et komplekst medielandskap. Lokalt, regionalt og globalt.

Kontakt oss

Kontakt Gard for å høre mer om hvordan medieovervåkning, medieanalyse og våre øvrige digitale verktøy kan styrke din virksomhet eller organisasjon.

Gard Erlend Paulsen 
Head of Analysis 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fyll på med faglig inspirasjon og oppdateringer med våre webinarer, publikasjoner og caser. Du kan når som helst avslutte abonnementet.

LAST NED E-BOK

Medieovervåkning
- veien til innsikt

Vil du ha hjelp med en analyse?

Har du en analytisk utfordring og trenger litt sparring? Snakk med en analytiker som kan hjelpe deg med å nå målet ditt.