MEDIEANALYSE

Våre medieanalyser gir dypere innsikt i din kommunikasjon

Med våre medieanalyser får du verdifull innsikt i virksomhetens omtaler, omdømme og resultater i hele medielandskapet.

Vi måler din kommunikasjon og effekten den gir

Med avansert teknologi og dyp innsikt i mediebildet, setter våre analytikere og rådgivere din kommunikasjon og medieomtale i perspektiv. Her er noen av emnene som våre medieanalyser gir innsikt i.

Medieomtaler

Hvordan blir dere omtalt i mediene? Er det regionale
eller internasjonale forskjeller som påvirker publisiteten og resultatene av kommunikasjonen? Våre medieanalyser gir dypere innsikt i virksomhetens tilstedeværelse i media, slik at du kan styrke budskapene og kommunikasjonen i de ulike mediekanalene.

Omdømme

Et omdømme oppstår i skjæringspunktet mellom
forventninger og opplevelser. Forventningsstyring er
følgelig sentralt i omdømmearbeid. Og medienes vinkling og dekning spiller en viktig rolle i dette. Våre analyser gir deg innsikten du trenger til å prioritere de beste, strategiske grepene – og styrke eget omdømme.

Interessenter

Hvordan oppfatter kunder, leverandører og andre stakeholders din virksomheten eller organisasjon? Når kjernebudskapene frem dit de skal, og hvordan blir de mottatt? Våre Interessentanalyser belyser oppfattelsen av deg i markedet, og gjennomslagskraften din blant de viktigste interessentene.

Konkurrenter

Få innsikt i kommunikasjonsresultatene, sett opp mot konkurrentene. Konkurrentanalysene våre gir deg innsikt i konkurrenters budskapene, share of voice, omtalekvalitet og mye mer. Er kvaliteten av omtalene deres bedre eller dårligere? Og hvordan har det utviklet seg over tid?

Influensere

Hvem påvirker debatten rundt din organisasjon, agendaene, produktene og servicen? Hvor effektivt spres kjernebudskapene? Og hvordan resonnerer mottakere når influensere omtaler dere? Få innsikt i hvilke aktører som påvirker omdømmet, så dere kan styrke de eksterne relasjonene.

Agendaer

Enten det er økologi, sirkulær økonomi, likestilling eller noe helt annet, skaper vi innsikt i de viktigste agendaene. Vi overvåker kjernebudskapene, og måler gjennomslagskraften i mediene. Vi kombinerer også innsikten med andre parametere, når vi kartlegger effekten av kommunikasjon.

Marked

Hvor mange kjenner til merkevaren din, kontra dine konkurrenters? Og vet du hva som driver kundene og deres oppfattelse av brandet? Hvilke muligheter har du for å styrke markedsposisjonen din? Alt dette og mer til får du svar på med våre markedsanalyser.

Tematikk

Vet du hvilke temaer og personer virksomheten din er knyttet opp mot i media? Er det forskjeller i dekningen geografisk, i ulike tidsrom, eller hos ulike aktører? Med stordataanalyse finner vi svar på spørsmål knyttet til tematikken i media.

Bærekraft

Det krever innsikt for å lykkes med å kommunisere om bærekraftige initiativer. Vi har omfattende mediedata om FNs globale mål og bærekraft i media. Hvilke temaer eller globale mål er på agendaen, og hvor ofte blir du nevnt i forhold til konkurrentene?

Kampanjer og events

Får kampanjene og eventene den riktige oppmerksomhet og omtale i mediene? Hvilke medier og aktører er særlig opptatt av å omtale dere? Hvor langt når kampanjebudskapene , og skaper de resultater på de spesifikke målsettinger og mål? Kampanjeanalysene våre gir deg innsikten.

Sponsorer

Vet du hva du får igjen for sponsingen din? Med våre målinger og kompetanse kan vi fortelle hvor synlige utøvere, lag, idretter, produkter og arrangementer er i mediene, hvilken eksponeringsverdi disse har fått og hvilken effekt dette har for merket ditt.

Hva vil du vite mer om?

Våre medieanalyser gir virksomheter dypere innsikt i egne resultater i media, og gir svar på hvordan det påvirker omdømmet og kundenes lojalitet. Kontakt oss og hør mer om hvordan vi kan styrke din virksomhets kommunikasjon og posisjon gjennom innsikt fra våre medieanalyser.

Infomedia sørget for oversikt over omtalen av Tour de France i media

Tour de France er et verdensomspennende arrangement som omtales i mange land og medier. For arrangøren var det avgjørende å få oversikt over mediedekningen av arrangementet.

Rapporter viktig innsikt med våre medieanalyser

Vi gir deg oversikt over virksomhetens resultater i media. Infomedia oppsummerer og setter tallene i perspektiv, med en enkel og oversiktlig rapport – utformet spesielt til ledelsesrapportering.

Klare målsetninger og mål

Deres KPI’er og resultater er vårt viktigste fokus i arbeidet med medieanalyser. Derfor viser analysene våre alltid om dere er på rett spor, og forteller hva som kan gjøres enda bedre.

Oversikt, innsikt og tiltak

En god analyse gir oversikt og innsikt som bidrar til  beslutningstaking. Med Infomedias medieanalyser rapporterer du raskt, tydelig og handlingsorientert.

Enkel ledelsesrapportering

Rapportering på ledelsesnivå krever fokus på noen få, vesentlige ting. Med medieanalysene våre kommer du helt inn til kjernen når du skal ta viktige beslutninger.

Vi får et helhetlig bilde på omtalen og omtalemengden hver eneste dag gjennom Infomedia. Medieanalysen bruker vi aktivt internt for å forstå omfanget av saker og for å synliggjøre internt hvordan omdømmet til Avinor er og hvordan vi kan jobbe bedre for å løfte frem viktige ting. Infomedias tjenester hjelper oss å ha en finger på pulsen av hva som skjer på områder som berører oss, enten direkte eller indirekte. Det gir stor verdi.

Joachim Westher-Andersen, Kommunikasjonssjef, Oslo lufthavn
MARKEDSANALYSE

Forstå markedet bedre med en Markedsanalyse

Vil du utnytte markedsposisjonen og -mulighetene dine bedre? Last ned brosjyren eller les mer om våre markedsanalyser her.

Få medieanalyser levert i et interaktivt dashbord

Dykk ned i mediedata via våre dashbord og få mer verdifull innsikt. Klikk, filtrer og zoom inn på alt.

Dykk dypere ned i data

Med våre interaktive dashbord får du enda dypere innsikt i hvordan budskap og agendaer utvikles på tvers av medier.

Filtrer og sammenlign

Zoom, filtrer og oppdag helt nye sammenhenger i mediedataene og eksempelvis effekten på nettrafikken, omdømme, salg eller andre KPI-er.

Eksporter dataene

Alle data er åpne og tilgjengelige, så de kan bearbeides i andre systemer. Eksporter som Excel, PDF eller grafikk til presentasjoner.

Se også

Digitale plattfomer

Med våre digitale lytte- og analyseverktøy, får du innsikt i sanntid om kommunikasjonen din i sosiale medier.

PR og kommunikasjon

Vårt dyktige PR- og kommunikasjonsteam skaper kommunikasjon som styrker merkevarer, skaper tillit og oppfordrer til endring.

Følg med i bloggen

Våre fageksperter holder deg oppdatert på trender og nye muligheter innen media intelligence. Følg med i bloggen.

Kontakt oss

Ta kontakt, så finner vi sammen ut hva medieanalyser kan gjøre for deg og dine resultater.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fyll på med faglig inspirasjon og oppdateringer med våre gratis webinarer, publikasjoner og caser. Du kan når som helst avslutte abonnementet.