fbpx
Halvårsanalyse 2024

Få verdifull innsikt i medieomtalen og juster strategien

Vi samler og dokumenterer medieomtalen din hittil i år, i én oversiktlig rapport. Få verdifull innsikt i hvordan virksomheten din presterer i media og juster kommunikasjonsstrategien.

Kvantitativ innsikt

Vi dokumenterer mengden av medieomtalen og hvordan den har utviklet seg sammenlignet med 2023, målt i antall artikler, rekkevidde og toppkilder.

Kvalitativ innsikt

Vi dykker enda dypere ned i medieomtalen, og dokumenterer kvaliteten av omtalen til din virksomhet.

DOKUMENTER RESULTATENE AV OMTALEN DERES

Kvantitativ innsikt

Vi dokumenterer mengden av medieomtalen hittil i år og hvordan den har utviklet seg sammenlignet med 2023 – målt i antall artikler, rekkevidde og toppkilder.

Nøkkelresultater

Et raskt overblikk over medieomtalen målt i antall artikler, rekkevidde og toppkilder.

Omtale

Detaljert gjennomgang, der de viktigste sakene om din virksomhet blir fremhevet og kommentert.

Medietype og dekning

Viser hvilke kildekategorier medieomtalen har fortonet seg i.

Geografisk spredning

Detaljert overblikk over medieomtalen fordelt på alle norske fylker.

Bærekraft

Hvor bredt har dere nådd ut med budskap om bærekraftige initiativer?

Talspersoner

Innblikk i hvordan deres CEO, kommunikasjonssjef og øvrige talspersoner har nådd gjennom i mediene.

Toppkilder

Dokumenterer hvilke redaksjoner som har publisert flest artikler om din virksomhet.

Vi får et helhetlig bilde på omtalen og omtalemengden hver eneste dag gjennom Infomedia. Medieanalysen bruker vi aktivt internt for å forstå omfanget av saker og for å synliggjøre internt hvordan omdømmet til Avinor er og hvordan vi kan jobbe bedre for å løfte frem viktige ting. Infomedias tjenester hjelper oss å ha en finger på pulsen av hva som skjer på områder som berører oss, enten direkte eller indirekte. Det gir stor verdi.

Joachim Westher-Andersen, Kommunikasjonssjef, Oslo Lufthavn

Dokumenter kvaliteten av medieomtalen

Kvalitativ innsikt

Vi dykker enda dypere ned i mediedataene, og dokumenterer kvaliteten av medieomtalen til din virksomhet hittil i 2024.

Nøkkelresultater

Et raskt overblikk over medieomtalen målt på omtalemengde, rekkevidde, tendens og mediescore.

Mulighetsrommet

Vår analytiker gir et eksternt innspill på styrker, utfordringer, muligheter og potensielle risikoer i mediedekningen.

Omtale og rekkevidde

Detaljert gjennomgang, der omtalens rekkevidde og de viktigste sakene om din virksomhet blir fremhevet og kommentert.

Tendens

Medieomtalen fordelt på positiv, negativ og nøytral tendens.

Tematikk

Dokumenterer hvilke deler av din virksomhet som får medieeksponering.

Gjennomslag

Omtalens rekkevidde kombinert med synlighetsfaktorer i oppslagene gir innsikt i saker med stort gjennomslag.

Mediescore

Kvaliteten på medieomtalen tallfestes på en skala fra 0-100 og brytes ned på tematikk og historikk

Øvrig innsikt

En kvalitativ medieanalyse viser også medieomtalen brutt ned på dekning, toppkilder og geografisk spredning.

Gjennomslag

Omtalens rekkevidde kombinert med synlighetsfaktorer i oppslagene gir innsikt i saker med stort gjennomslag.

Flere muligheter

Ønsker du å inkludere andre temaer, benchmarking mot konkurrenter, aktørgalleri eller få samlet de viktigste konklusjonene i rapporten, gjør vi gjerne det også.

Benchmark mot konkurrenter

Se hvordan dere har klart dere i mediene i forhold til opptil de 5 sterkeste konkurrentene deres.

Aktørgalleri

En detaljert kartlegging av eksterne aktørers synlighet og meninger i din medieomtale.

Legg til temaer

Legg til flere temaer i analysen som strategiske innsatsområder, som dere ønsker å se effekten av.

Sammendrag

Samle de viktigste konklusjonene og få dem formulert i et lettfattelig sammendrag.

Kontakt oss

Kontakt oss for en hyggelig prat om hvordan vi best dokumenterer effekten av din kommunikasjon.

LAST NED E-BOK

Medieovervåkning
- veien til innsikt