Halvårsanalyse 2022

Få verdifull innsikt i medieomtalen med en halvårsanalyse

Med en halvårsanalyse samler og dokumenterer vi medieomtalen for første halvår i en oversiktlig rapport. Få verdifull innsikt i hvordan virksomheten din har prestert i hele medielandskapet hittil i 2022.

Kvantitativ halvårsanalyse

Vi dokumenterer mengden av medieomtalen og hvordan den har utviklet seg sammenlignet med 2021, målt i antall artikler, rekkevidde og toppkilder.

Kvalitativ halvårsanalyse

Vi dykker enda dypere ned i medieomtalen enn i den kvantitative analysen, og dokumenterer kvaliteten av omtalen til din virksomhet.

DOKUMENTER RESULTATENE AV OMTALEN DERES

Kvantitativ halvårsanalyse

Vi dokumenterer mengden av medieomtalen og hvordan den har utviklet seg sammenlignet med første halvår i 2021, målt i antall artikler, rekkevidde og toppkilder.

Nøkkelresultater

Et raskt overblikk over medieomtalen målt i antall artikler, rekkevidde og toppkilder.

Omtale

Detaljert gjennomgang, der de viktigste sakene om din virksomhet blir fremhevet og kommentert.

Medietype og dekning

Viser hvilke kildekategorier medieomtalen har fortonet seg i.

Geografisk spredning

Detaljert overblikk over medieomtalen fordelt på alle norske fylker.

Bærekraft

Hvor bredt har dere nådd ut med budskap om bærekraftige initiativer?

Talspersoner

Innblikk i hvordan deres CEO, kommunikasjonssjef og øvrige talspersoner har nådd gjennom i mediene.

Toppkilder

Dokumenterer hvilke redaksjoner som har publisert flest artikler om din virksomhet.

Vi får et helhetlig bilde på omtalen og omtalemengden hver eneste dag gjennom Infomedia. Medieanalysen bruker vi aktivt internt for å forstå omfanget av saker og for å synliggjøre internt hvordan omdømmet til Avinor er og hvordan vi kan jobbe bedre for å løfte frem viktige ting. Infomedias tjenester hjelper oss å ha en finger på pulsen av hva som skjer på områder som berører oss, enten direkte eller indirekte. Det gir stor verdi.

Joachim Westher-Andersen, Kommunikasjonssjef, Oslo Lufthavn

Dokumenter kvaliteten av medieomtalen

Kvalitativ halvårsanalyse

Vi dykker enda dypere ned i medieomtalen enn i den kvantitative analysen, og dokumenterer kvaliteten av omtalen til din virksomhet i første halvår 2022.

Nøkkelresultater

Et raskt overblikk over medieomtalen målt på omtalemengde, rekkevidde, tendens og mediescore.

Mulighetsrommet

Vår analytiker gir et eksternt innspill på styrker, utfordringer, muligheter og potensielle risikoer i mediedekningen.

Omtale og rekkevidde

Detaljert gjennomgang, der omtalens rekkevidde og de viktigste sakene om din virksomhet blir fremhevet og kommentert.

Tendens

Medieomtalen fordelt på positiv, negativ og nøytral tendens.

Tematikk

Dokumenterer hvilke deler av din virksomhet som får medieeksponering.

Gjennomslag

Omtalens rekkevidde kombinert med synlighetsfaktorer i oppslagene gir innsikt i saker med stort gjennomslag.

Mediescore

Kvaliteten på medieomtalen tallfestes på en skala fra 0-100 og brytes ned på tematikk og historikk

Øvrig innsikt

En kvalitativ medieanalyse viser også medieomtalen brutt ned på dekning, toppkilder og geografisk spredning.

Gjennomslag

Omtalens rekkevidde kombinert med synlighetsfaktorer i oppslagene gir innsikt i saker med stort gjennomslag.

Tilleggsmuligheter

Har du behov for å inkludere andre temaer, benchmark mot konkurrenter, aktørgalleri eller få oss til å samle de viktigste konklusjonene, er dette noe vi kan legge til.

Benchmark mot opptil 5 konkurrenter

Se hvordan dere har klart dere i mediene i forhold til opptil de 5 sterkeste konkurrentene deres.

Aktørgalleri

En detaljert kartlegging av eksterne aktørers synlighet og meninger i din medieomtale.

Legg til temaer

Legg til flere temaer i analysen som strategiske innsatsområder, som dere ønsker å se effekten av.

Executive summary

Samle de viktigste konklusjonene og få dem formulert i et lettfattelig sammendrag.

Kontakt oss

La oss ta en uforpliktende prat om hvilke av analysene våre som best dokumenterer resultatene av årets presseinnsats.