Årsanalyse 2020

Dokumenter resultatene av presseinnsatsen med en årsanalyse

Med en årsanalyse samler og dokumenterer vi årets medieomtale i en overkommelig rapport. Herunder også hvordan COVID-19 har påvirket omtalen deres. 

Kvantitativ årsanalyse

Vi dokumenterer mengden av medieomtale og gir innblikk i hvordan det har utviklet seg sammenlignet med 2019. Herunder også hvordan COVID-19 har påvirket årets omtale.

Kvalitativ årsanalyse

Vi dykker dypere ned i medieomtalen enn i den kvantitative analysen og dokumenterer kvaliteten av omtalen til din virksomhet i 2020.

COVID-19 OG MEDIEOMTALER 2020

Hvordan har COVID-19 påvirket omtalen deres?

COVID-19 har fylt mediebildet og tatt fokus fra omtale av mange andre viktige saker. Få innblikk i hvordan COVID-19 har påvirket omtalen deres i 2020.

DOKUMENTER RESULTATENE AV OMTALEN DERES

Kvantitativ årsanalyse

Vi dokumenterer mengden av medieomtalen deres og gir innblikk i utviklingen i forhold til i 2019. Herunder også hvordan COVID-19 har påvirket omtalen deres i 2020.

Nøkkelresultater

Et kjapt overblikk over medieomtalen målt i antall artikler, rekkevidde og toppkilder.

Omtale

Detaljert gjennomgang av medieåret, der de viktigste sakene om din virksomhet blir fremhevet og kommentert.

Medietype og dekning

Viser hvilke kildekategorier medieomtalen har fortonet seg i.

Geografisk spredning

Detaljert overblikk over medieomtalen fordelt på alle norske fylker.

Bærekraft

Hvor bredt har dere nådd ut med budskap om bærekraftige initiativer?

COVID-19

Overblikk over hvordan COVID-19 har påvirket medieomtalen.

Talspersoner

Innblikk i hvordan deres CEO, kommunikasjonssjef og øvrige talspersoner har nådd gjennom i mediene.

Toppkilder

Dokumenterer hvilke redaksjoner som har publisert flest artikler om din virksomhet.

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Pris: 12.000,-

Bestil inden 1. november og få benchmark fra 2019 med GRATIS!

Vy er et selskap som har millioner av kundemøter hvert år. Derfor er det ekstra viktig å vite hva som blir sagt og skrevet om selskapet vårt. Medieovervåkning og en lettfattelig medieanalyse er derfor viktig. Medieanalysen presenteres for vårt konsernstyre hver måned. Gjennom Infomedias nyhetsportal lager vi hver dag en kort oppsummering av det siste døgnets medieoppslag. Oppsummeringen sendes til nær 200 ledere og nøkkelpersoner i konsernet.

Åge-Christoffer Lundeby, Kommunikasjonssjef, VY

Dokumenter kvaliteten av medieomtalen

Kvalitativ årsanalyse

Vi dykker dypere ned i medieomtalen enn i den kvantitative analysen og dokumenterer kvaliteten av omtalen til din virksomhet i 2020.

Nøkkelresultater

Et kjapt overblikk over medieomtalen målt på omtalemengde, rekkevidde, tendens og Mediescore.

Mulighetsrommet

Vår analytiker gir et eksternt innspill på styrker, utfordringer, muligheter og potensielle risikoer i mediedekningen

Omtale og rekkevidde

Detaljert gjennomgang av medieåret, der omtalens rekkevidde og de viktigste sakene om din virksomhet blir fremhevet og kommentert

Tendens

Medieomtalen fordelt på positiv, negativ og nøytral tendens.

Tematikk

Dokumenterer hvilke deler av din virksomhet som får medieeksponering.

Gjennomslag

Omtalens rekkevidde kombinert med synlighetsfaktorer i oppslagene gir innsikt i saker med stort gjennomslag.

Mediescore

Kvaliteten på medieomtalen tallfestes på en skala fra 0-100 og brytes ned på tematikk og historikk

Øvrig innsikt

En kvalitativ medieanalyse viser også medieomtalen brutt ned på dekning, toppkilder og geografisk spredning.

Gjennomslag

Omtalens rekkevidde kombinert med synlighetsfaktorer i oppslagene gir innsikt i saker med stort gjennomslag.

Normalpris 24.000 kr.

Pris: 19.600,-

Bestil inden 1. november 2020 og spar 20%

Prisen inkluderer registrering af tone (Positiv, neutral og negativ) for op til 500 artikler.

Tilleggsmuligheter

Har du behov for å inkludere andre temaer, benchmark mot konkurrenter, aktørgalleri eller få oss til å samle de viktigste konklusjonene, er dette noe vi kan legge til.

Benchmark mot opptil 5 konkurrenter

Se hvordan dere har klart dere i mediene i forhold til opptil de 5 sterkeste konkurrentene deres.

Aktørgalleri

En detaljert kartlegging av eksterne aktørers synlighet og meninger i din medieomtale.

Legg til temaer

Legg til flere temaer i analysen som strategiske innsatsområder, som dere ønsker å se effekten av.

Executive summary

Samle de viktigste konklusjonene og få dem formulert i et lettfattelig sammendrag.

Kontakt oss

La oss ta en uforpliktende prat om hvilke av analysene våre som best dokumenterer resultatene av årets presseinnsats.