fbpx
CASE

Institutt for Samfunnsforskning

bransje

Forskning

publikasjoner

13 valgbøker

lokasjon

Norge

Infomedia belyste medienes rolle under valgkampen 2021

Om Institutt for Samfunnsforskning​

Undersøker medias påvirkningskraft

Institutt for Samfunnsforskning (ISF) er et uavhengig organ som leder en rekke forskningsprosjekter, deriblant det norske valgforskningsprogrammet. Prosjektet har pågått siden 1957, og har som formål å analysere valg, valgresultater, velgeratferd og velgernes holdninger over tid.

I 2021 ble medienes betydning for stortingsvalget undersøkt. Infomedia bidro til forskningen med innsamling og analyse av mediedata, som ble knyttet opp mot bl.a. velgerundersøkelser og valgresultater. Informasjonen ble brukt til å kartlegge medienes dagsorden under valgkampen og i hvilken grad den speilet velgernes viktigste saker.

Funnene fra forskningen publiseres i etterkant av hvert stortingsvalg, i en bok skrevet for allment publikum. I august 2023 ble boken «Politikk i urolige tider – en studie av stortingsvalget 2021» lansert. Den inneholder et kapittel om «Dagsorden og sakseierskap», som blant annet er basert på mediedata fra Infomedia.

Hender som holder mikrofon, lydopptaker og mobil mot mann som intervjues

ISF's utfordring

Institutt for Samfunnsforskning (ISF) leder det norske valgforskningsprogrammet. Der undersøkes blant annet medienes dagsorden under en valgkamp. Til det trenger ISF medieanalyse.

Nye tider krever fornyede metoder

Medienes rolle i samfunnet har endret seg over tid. I hvilken grad speiler medienes agenda velgerne? ISF undersøker eventuelle sammenhenger mellom medienes agenda, og velgernes atferd og holdninger ved valget. Ved å kombinere data fra bl.a. spørreundersøkelser med stordataanalyse fra Infomedia, får ISF et sammensatt og robust grunnlag for sine valgforskningsanalyser.

Undersøke medienes dagsorden

Politiske partier har varierende troverdighet i ulike saker, og sakene har også ulik viktighetsgrad hos velgerne. ISF ønsket å undersøke om sakene som dominerte mediebildet – og omtalene av partiene og politikerne i de aktuelle sakene – ble speilet hos velgerne. Til det trengte de mediedata på tvers av temaer, geografiske områder og på ulike tidspunkter.

Forstå velgernes dagsorden

ISF har lenge undersøkt hvilke politiske saker som velgerne er opptatt av, og som velgerne selv mener er de viktigste for deres stemmegivning. Noen saker er evig aktuelle, andre mister relevans etter en tid. ISF bruker data om mediene for å se denne informasjonen i sammenheng med mediedekningen av de ulike sakene – for å forstå mer om medienes påvirkningskraft på velgerne.

MedieANALYSE

Infomedias løsning

Med stordataanalyse identifiserte Infomedia de mest omtalte sakene under valgkampen 2021. ISF fikk et pålitelig og sammenlignbart datagrunnlag til sin valgforskning.

Kartlegging av dagsorden i valgkampen

Infomedia brukte stordataanalyse til å identifisere og dokumentere de mest omtalte sakene i riksmediene under valgkampen 2021.

Mediedata over tid

Med mediedata fra Infomedia fikk ISF et sammenligningsgrunnlag som var viktig for forskningsprosjektet.

Datainnsamling av høy kvalitet

ISF stiller høye krav til kvalitet i datainnsamlingen. Infomedia sikret forskerne et pålitelig og sammenlignbart datagrunnlag.

Kartlegging av dagsorden i valgkampen

Infomedia har identifisert og dokumentert de mest omtalte sakene i riksmediene under valgkampen 2021. Vi avdekket medienes dagsorden i den aktuelle tidsperioden, samt hvilke partier og politikere som ble omtalt mest de ulike sakene.

Med stordataanalyse undersøkte vi hvilke politiske saker og partier som fikk mest oppmerksomhet på tvers av nyhetskilder og geografiske områder i valgkampen. Ved å se medieanalysene i sammenheng med blant annet spørreundersøkelser og valgresultater, kunne ISF undersøke sammenhengen mellom medienes dagsorden – og velgernes dagsorden.

Mann med briller leser på en tablet og smiler.

Mediedata over tid

I tillegg til å analysere norske mediers omtale av politiske saker under valgkampen – en tidsperiode på 6 uker, bestående av over 8000 artikler fra 14 nyhetskilder – hentet Infomedia frem tilsvarende mediedata fra valgkampen i 2017.

Med mediedata over tid fikk ISF et sammenligningsgrunnlag som var nødvendig for forskningen. Rapporten ble brukt i forbindelse med Valgboka 2021, men vil også være relevant for fremtidig forskning og kommende valg.

Datagrunnlag av høy kvalitet

Valgforskningsprosjektet har pågått i mange år, og stiller høye krav til kvalitet og kontinuitet av datainnsamling og -analyser. Med tekstdata fra Infomedia fikk ISF analysert data ved hjelp av LDA-modellen, en anerkjent forskningsmetode for temamodellering.

Den kvantitative analysen ga ISF full oversikt over tematikken i omtalene og hvilke partier eller personer omtalen var knyttet til, samt tallfestet utviklingen fra 2017. Som eneste aktør på markedet med denne kompetansen, sikret Infomedia ISF med et pålitelig og sammenlignbart datagrunnlag til sin forskning.

Resultater

Med stordataanalyse fra Infomedia har ISF kastet nytt lys over medienes påvirkning på velgerne under valgkampen 2021.

Dyptgående analyse av tematikken i media

Infomedia samlet inn og analyserte tematikken i mediedekningen under valgkampen 2021, på tvers av alle relevante, redaksjonelle medier i Norge. Med stordataanalyse fikk ISF dokumentert hvilke politiske saker som fikk mest plass i media i ulike deler av landet, og hvilke partier, politikere og talspersoner som tok eierskap til disse sakene og oppnådde mest synlighet i pressen.

Utvidet datagrunnlag og nye forskningsfunn

ISF ønsket å supplere Stortingsvalgundersøkelsen i 2021 med mediedata og -analyser. Infomedia samlet inn og analyserte mediedata om riksmedienes dekning av politiske saker under valgkampen. Ved å kombinere medieanalysene med data fra bl.a. spørreundersøkelser og valgresultater, kunne ISF kaste nytt lys over medias påvirkning på velgerne.

Datagrunnlag til publikasjon: Valgboka 2021

Etter hvert stortingsvalg i Norge publiserer ISF en bok for allment publikum, som analyserer blant annet valgresultatene og velgeradferd. Valgboka 2021 inneholder et nytt kapittel om «Dagsorden og eierskap», der ISF, med mediedata fra Infomedia, belyser hvilke politiske saker som fikk mest fokus, samt hvilke partier og politikere som tok sakseierskap ved å være synlig i media.

Vil du vite mer om Infomedias analyser av medieomtaler?

Les mer om våre tjenester

Mennesker, omfattende data og avansert teknologi er ingrediensene i Infomedias løsninger. Vi tilbyr alt du trenger for å navigere trygt i et komplekst medielandskap. Lokalt, regionalt og globalt.

Kontakt oss

Kontakt Gard for å høre mer om hvordan medieovervåkning, medieanalyse og våre øvrige digitale verktøy kan styrke din virksomhet eller organisasjon.

Gard Erlend Paulsen 
Head of Analysis 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fyll på med faglig inspirasjon og oppdateringer med våre gratis webinarer, publikasjoner og caser. Du kan når som helst avslutte abonnementet.

LAST NED E-BOK

Medieovervåkning
- veien til innsikt