fbpx
Medieanalyse

Last ned Sitatlisten 2024

I Sitatlisten 2024 kartlegger Infomedia de 400 mest siterte personene i norske medier og gir et unikt innsyn i medielandskapet og dets opinionsdannere.

Om analysen

Vi vet at menn i større grad enn kvinner uttaler seg i media. Dette er veldokumentert og kommer ikke som noen overraskelse. Men hvilke variasjoner finner vi, hvis vi tar demografi med i betraktningen?

I analysen Sitatlisten 2024 har vi kartlagt de 400 mest siterte personene i norske, redaksjonelle medier gjennom 2023. Ved å inkludere demografiske data som kjønn, alder, yrkesbakgrunn og sektor, gir rapporten et unikt innsyn i det norske medielandskapet og opinionsdannerne.

Formålet med studien er å gi en dypere forståelse av hvem som dominerer mediedebatten, og kaste nytt lys over det norske mediemangfoldet. Rapporten er strukturert med en innledende beskrivelse av metode, etterfulgt av et sammendrag, de mest sentrale funnene og til sist en liste over de 50 mest siterte, offentlige profilene i norske medier i fjor.

Som analytiker er det min lidenskap og oppgave å transformere store mengder mediedata til verdifull innsikt for virksomheter av alle slag. Innsikten brukes til å orientere seg i medielandskapet som man selv er en del av. Jeg håper rapporten vekker interessen din og kan inspirere til refleksjon og samtale om mediemangfold og representasjon i media.

God lesning.

Mats Varre Sandøy smiler til kamera med blå dressjakke og rosa skjorte.

Mats V. Sandøy
Data Analyst, Infomedia

LAST NED E-BOK

Medieovervåkning
- veien til innsikt