fbpx

5 tips til å måle og forbedre resultatene i sosiale medier

6 min. lesetid
I mange bedrifter og organisasjoner er sosiale medier en viktig del av markeds- og salgsstrategien. De aktørene som jobber strukturert og innsiktbasert, høster ofte de beste resultatene. En databasert tilnærming der du måler kontinuerlig og på tvers av earned, owned og paid media, kan være nøkkelen til bedre SoMe-resultater. I dette blogginnlegget får du våre 5 beste tips til valg av KPI’er, så de reflekterer din arbeidsinnsats, strategi og resultater i størst mulig grad.

1. Tallfest egen innflytelse

Zoom inn på egen virksomhet

Hvilken effekt har kampanjene deres i sosiale medier, og hvor mye snakker brukerne om virksomheten, merkevaren eller produktet deres? Kanskje har du allerede en idé om statusen på dette, men forsøk å tallfeste den ideen. Gi deg selv noen KPI’er som du kan måle utviklingen med.

Et eksempel på en slik KPI kan være antall mentions: Hvor ofte blir virksomheten din og dens frontpersoner nevnt i redaksjonelle og sosiale medier? Og videre; hvor stor andel (i prosent) av disse omtalene skjer i tilknytning til tematikk som er relevant for virksomheten?

Når man skal sette KPI’er og samle inn data som dette, finnes det flere veier til mål. Èn måte er å logge inn i hver enkelt SoMe-kanal og hente ut data manuelt. Hvis aktivitetsnivået på virksomhetens sosiale kanaler er begrenset og du kun har noen få kanaler å forholde deg til, kan denne metoden fungere godt.

Hvis virksomheten derimot har høy aktivitet i de sosiale kanalene (eller du planlegger for det) og det i tillegg er mange kanaler å forholde seg til, kan det være bedre med et digitalt verktøy for sosial listening, som samler dataene for deg og automatiserer prosessen i større grad. Dersom du ønsker oversikt over redaksjonelle medier i tillegg til de sosiale, trenger du sannsynligvis en løsning for medieovervåkning.

Zoom ut på markedet

Når du sitter der med alle tallene under lupen, er det fort gjort å få «skylapper». Husk også å zoome ut fra egen virksomhet og se på hele markedet: Hvordan presterer konkurrentene?

Sammenlign virksomhetens SoMe-resultater med de viktigste konkurrentene dine. Ikke fordi du må ha et mål om å slå dem, men fordi informasjonen er strategisk nyttig.

Hvis det for eksempel er slik at konkurrenten får færre mentions enn virksomheten din, men likevel skaper større engasjement med det de publiserer, så vil du sikkert gjerne vite om det?

Bruk gjerne Share of Voice som en egen KPI –Ved å måle Share of Voice får du vite noe om fordelingen av «markedsandelene» eller synligheten, som dere har i sosiale medier. Husk da å fokusere på de samtaler og mentions som faktisk er relevante for din virksomhet (se eksemplet om hundeskolen nedenfor).

Eksempel: Hundeskole

Du har ansvaret for sosiale medier på en hundeskole, lokalisert i en liten by. Dere har tre reelle konkurrenter i samme område. Nå har du sammenlignet alle fires tilstedeværelse og resultater i sosiale medier, og funnet at innenfor denne byen (der størsteparten av deres kundebase og målgruppe befinner seg), blir deres virksomhet nevnt i 17% av samtalene som omhandler «hund».

Gjennom SoMe-analysene dine, har du samtidig avdekket et behov som ingen av konkurrentene dine enda har tatt eierskap til; mange hundeeiere sliter med å passere andre hunder når de går tur. Og selv om hundeskolen din ofte arrangerer passeringskurs, er det ingen som nevner disse kursene i samtalene på sosiale medier.

Av antallet samtaler som handler om nettopp dette, skjønner du at potensialet er verdt å forfølge. Så du setter et hårete mål om å øke hundeskolens Share of Voice til 25% i løpet av det kommende halvåret – og begynner å planlegge innhold om passerings-kurset.

2. Ta tonen med i beregningen

En vesentlig del av innflytelsen i sosiale medier – men som mange virksomheter dessverre glemmer å måle på – er hvordan innholdet blir mottatt.

Hvordan er stemningen i kommentarfeltet?

Hvis et oppslag vekker stort engasjement og når lenger enn ellers, kan man selvsagt håpe at det er fordi dere har truffet knallbra med budskapet og timingen. Men det kan også være at man har vært uheldig og bommet fullstendig, og er på vei inn i en mediestorm.

Tonen i engasjementet er altså en vesentlig del av helhetsbildet når du skal måle på resultatene i sosiale medier.

Men hvordan måler du den?

I Infomedia har vi utviklet en SoMe-score som tar høyde for nettopp tonen. SoMe-scoren er en måleenhet (altså en KPI) som kan avdekke virksomhetens innsats på både earned, owned og paid media. Scoren beregnes ut ifra bl.a. oppslagenes rekkevidde, engasjement, kommentarfelt og tone.

Slik sikrer SoMe-scoren et mer nyansert og dekkende bilde av arbeidet med sosiale medier, i én samlet KPI. Du kan lese mer om Infomedias SoMe-score her.

3. Følg med på relevante talspersoner

Når du først måler på mentions i sosiale medier (og eventuelt omtaler i redaksjonelle medier), kan det være lurt å rette blikket mot de personene som nevner bedriften din, produktene og tjenestene dine – eller bare generelt uttaler seg om tematikk som er relevant for din virksomhet.

Effekten av SoMe-arbeidet ditt kan øke betraktelig hvis du klarer å påvirke eller inspirere de riktige personene til å nevne dere. Så hvis du ikke allerede har gjort det, kan du vurdere å bruke talspersoner og influensere som en egen KPI.

Noen oppnår denne typen omtale nærmest ved tilfeldigheter, og de vil kanskje kalle det lykketreff. Men du trenger ikke å lene deg på flaks for å oppnå omtale, du kan også lene deg på data.

Definer noen temaer og agendaer som er relevante for din virksomhet og still deg selv spørsmålene:

  • Hvor mye omtales disse emnene i sosiale medier og av hvem?
  • Hva oppnår disse personene i engasjement og rekkevidde, og sammenfaller deres publikum med din målgruppe?
  • Ser du noen muligheter for å lage innhold som disse personene kan ha interesse av å dele videre eller referere til, i sitt eget innhold?

Mange har nok en oppfatning om at influencer marketing er dyrt – og det stemmer nok også hvis du går etter de store, veletablerte profilene som «alle» kjenner.

Men ikke undervurder verdien av micro influensere og nisjeeksperter: Det de ikke har i følgertall, tar de ofte igjen i tillit og påvirkningskraft. Hvilket igjen kan bety enklere og raskere konverteringer.

En KPI for deg kan altså være: Antall ganger din virksomhet blir nevnt av en utvalgt influenser (som selvfølgelig matcher din virksomhet i både målgruppe og budskap).

4. Mål på de riktige budskapene

Mange virksomheter vil oppleve ulik viktighetsgrad og relevans i omtalene de får. Da er det fornuftig å sortere vekk det uviktige.

Hvis man for eksempel drifter en t-bane og opererer med avgangstider og gamle signalsystemer som iblant svikter, må man nok regne med å bli nevnt i forbindelse med forsinkelser innimellom. Som kommunikasjonsansvarlig i selskapet er det lite du kan gjøre med signalsystemet – derfor er du mer interessert i de omtalene som omhandler eksempelvis turisme og arrangementer som trekker mye folk.

Dersom mengden irrelevante mentions er høy, kan du vurdere å bruke det som en egen KPI og ha et mål om å redusere dem – gitt at du faktisk kan påvirke det i arbeidet ditt. Merk at de omtalene som er irrelevante for deg i ditt arbeid, kan være relevante for andre avdelinger i virksomheten, eksempelvis Kundeservice.

Det samme prinsippet som med mentions, bør også gjelde for rekkevidde (reach) og engasjement (likes, kommentarer, shares osv.). Kun relevante omtaler bør måles hvis innsatsen og resultatene i sosiale medier skal fortsette å understøtte kommunikasjonsmålene dine.

5. Vurder kvaliteten på leadsene

Forhåpentligvis har alt det harde arbeidet på sosiale medier, også generert noen leads eller konverteringer.

Enten brukerne tar kontakt gjennom de sosiale kanalene med produktrelaterte spørsmål, melder seg på et webinar som følge av annonsering, laster ned en guide som du har delt, eller hva enn dine konverteringsmål er: Vurder kvaliteten av dem.

Treffer dere de riktige personene med innholdet deres? Hvor «varme» (hvor langt inn i kjøpsprosessen) er de? Hvor enkelt eller vanskelig er det for Salgsteamet å close dealen?

En KPI du kan bruke på dette er konverteringsrate: Hvor mange av de leadene som kommer inn gjennom sosiale medier, blir det faktisk salg ut av? Og hva er gjennomsnittssummen på disse salgene?

Dersom kundeservice er en viktig del av some-arbeidet deres, kan en KPI være «antall produktrelaterte henvendelser» eller rett og slett bare «antall henvendelser».

Slike KPI’er kan hjelpe deg å identifisere justeringsmuligheter.

Kanskje viser det seg for eksempel at henvendelsene til Kundeservice ofte handler om åpningstider i desember. Da bør dere kanskje gjøre åpningstidene mer synlig på hjemmesiden og i de sosiale kanalene.

Eller kanskje du oppdager at leadsene som kommer inn kun er interessert i én av flere tjenester som dere tilbyr, og at du med fordel kan sette litt fokus på andre tjenester i innholdet ditt.

Eller kanskje det viser seg at dere gjør alt helt riktig, og at du bare skal fortsette i akkurat som før. Uansett, vet du det ikke sikkert før du har tatt en kvalitetssjekk.

Key takeaways

  1. Å måle på de riktige KPI’ene i sosiale medier, kan være nøkkelen til bedre resultater. Det gjelder å finne en god balanse mellom målinger på egne resultater, og markedet generelt (konkurrentene).
  2. Det finnes flere måter å hente ut data på. Manuelt via hver enkelt SoMe-kanal er én mulighet. Automatisert med et digitalt verktøy, et annet.
  3. Hvilke KPI’er som er relevant for deg å måle, avhenger av målet med kommunikasjonen og tilstedeværelsen din i sosiale medier. Det viktigste er at dataene du velger å måle, gir innsikt som du kan handle på (og ikke bare er til rapportering).

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan du kan måle og forbedre SoMe-resultatene? Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Last ned PDF

Fyll ut skjemaet, så er du klar til å laste ned dette blogginnlegget som PDF.

LAST NED E-BOK

Medieovervåkning
- veien til innsikt

Book en demo av vår plattform til social
media listening

Last ned vår guide
om social listening

Screenshot av social listening-vertøyet Talkwalker

Book en Talkwalker demo