fbpx
Mål din PR og kommunikasjon

Medieanalyse og innsikt

Få verdifull innsikt i virksomhetens omtale, omdømme, konkurrenter og mye mer. Med hjelp fra våre erfarne analytikere og omfattende mediedata får du kunnskapen du trenger.

Våre analytikere og rådgivere er eksperter på kommunikasjonsmåling, og hjelper deg med å velge riktig metode til riktig utfordring, eller beste verktøy for å identifisere den beste muligheten.

Gard Erlend Paulsen 
Head of Analysis 

Våre mediedata, medieanalyser og analytikere gir deg innsikt i virksomhetens omverden

Med avansert teknologi og dyp innsikt i mediebildet, setter våre analytikere og deres kommunikasjon, medieomtaler og omverden i et helt nytt perspektiv. Her er noen av emnene som våre medieanalyser gir innsikt i.

Medieanalyser

Hvordan blir dere omtalt i mediene? Er det regionale eller internasjonale forskjeller som påvirker publisiteten og resultatene av kommunikasjonen? Våre medieanalyser gir dypere innsikt i virksomhetens tilstedeværelse i media, slik at du kan styrke budskapene og kommunikasjonen i de ulike mediekanalene. 

Omdømmeanalyser

Et omdømme oppstår i skjæringspunktet mellom forventninger og opplevelser. Forventningsstyring er følgelig sentralt i omdømmearbeid. Og medienes vinkling og dekning spiller en viktig rolle i dette. Våre analyser gir deg innsikten du trenger til å prioritere de beste, strategiske grepene – og styrke eget omdømme. 

Interessentanalyser

Hvordan oppfatter kunder, leverandører og andre stakeholders din virksomheten eller organisasjon? Når kjernebudskapene frem dit de skal, og hvordan blir de mottatt? Våre Interessentanalyser belyser oppfattelsen av deg i markedet, og gjennomslagskraften din blant de viktigste interessentene. 

Konkurrentanalyser

Hvor mange kjenner til merkevaren din, kontra dine konkurrenters? Konkurrentanalysene våre gir deg innsikt i konkurrenters budskapene, share of voice, omtalekvalitet og mye mer. Er kvaliteten av omtalene deres bedre eller dårligere? Og hvordan har det utviklet seg over tid? Hvilke muligheter har du for å styrke markedsposisjonen din? 

Influenseranalyser

Hvem påvirker debatten rundt din organisasjon, agendaene, produktene og servicen? Hvor effektivt spres kjernebudskapene? Og hvordan resonnerer mottakere når influensere omtaler dere? Få innsikt i hvilke aktører som påvirker omdømmet, så dere kan styrke de eksterne relasjonene. 

Agendaanalyse

Vet du hvilke temaer og personer virksomheten din er knyttet opp mot i media? Enten det er sirkulærøkonomi, likestilling eller noe helt annet, skaper vi innsikt i de viktigste agendaene. Vi overvåker kjernebudskapene og måler gjennomslagskraften i mediene. Vi kan sammenligne geografisk, i ulike tidsrom og hos ulike aktører, når vi kartlegger effekten av kommunikasjon. 

Kampanje- og sponsoranalyser

Får kampanjene og eventene dine den riktige oppmerksomheten og omtalen i media? Hvor langt når budskapene, og skaper de målbare resultater? Hva får du igjen for sponsingen din, hvilken effekt har det hatt for merkevaren din? Våre analyser gir deg innsikten.

Bærekraftsanalyser

Det krever innsikt for å lykkes med å kommunisere om bærekraftige initiativer. Vi har omfattende mediedata om FNs globale mål og bærekraft i media. Hvilke temaer eller globale mål er på agendaen, og hvor ofte blir du nevnt i forhold til konkurrentene? 

Hva vil du vite mer om?

Våre medieanalyser gir virksomheter dypere innsikt i egne resultater i media, og gir svar på hvordan det påvirker omdømmet og kundenes lojalitet. Kontakt oss og hør mer om hvordan vi kan styrke din virksomhets kommunikasjon og posisjon gjennom innsikt fra våre medieanalyser.

Mannlige syklister med solbriller, rød dakt og gule hjelmer i solen
Uno-X logo

Infomedia analyserer og dokumenterer Uno-X Mobilitys medieeksponering

Uno-X Mobility er Norges første profesjonelle sykkellag, eid av Uno-X. For  å lykkes med sykkelsatsningen er det avgjørende å kunne dokumentere eksponeringen de oppnår i media, og verdien av den. Det får de med medieovervåkning og sponsoranalyse fra Infomedia.

Våre medieanalyser dokumenterer effekten av virksomhetens PR og kommunikasjon

Få oversikt over virksomhetens resultater i media over tid. Våre årsanalyser oppsummerer og setter perspektiv på ditt mediebilde, med oversiktlige rapporter og interaktive dashboards. 

Klare målsetninger og mål

Deres KPI’er og resultater er vårt viktigste fokus i arbeidet med medieanalyser. Derfor viser analysene våre alltid om dere er på rett spor, og forteller hva som kan gjøres enda bedre. 

Oversikt, innsikt og tiltak

En god analyse gir oversikt og innsikt som bidrar til beslutningstaking. Med Infomedias medieanalyser rapporterer du raskt, tydelig og handlingsorientert. 

Enkel ledelsesrapportering

Rapportering på ledelsesnivå krever fokus på noen få, vesentlige ting. Med medieanalysene våre kommer du helt inn til kjernen når du skal ta viktige beslutninger. 

Her kan vi også bistå

Hver dag hjelper vi virksomheter med å navigere stødig i sin omverden, gjennom bedre innsikt omtaler og viktige emner i media. Her er noen eksempler. 

Man kan kanskje tenke om sin egen virksomhet at den utad er kjent som ansvarsbevisst og nytenkende. Men kanskje blir den i realiteten oppfattet som typisk for bransjen, og heller mer konservativ enn innovativ. Infomedia tilbyr verdifull data og insikt som gjør det mulig å posisjonere virksomheten med de riktige budskapene, i de riktigere mediene og kanalene.

Vi kartlegger medier og kanaler og får budskapet ut til målgruppene. Vi belyser i hvilken grad budskapet faktisk slår gjennom, følger opp aktivitetene og justerer strategien, helt til dere er i mål.

Kontakt oss for rådgivning hvis du ønsker strategisk og datadrevet optimalisering av budskap, medier og kanaler.

Målrettet arbeid med data og innsikt i medier og kommunikasjon kan bidra til utvikling av virksomheten eller organisasjonen på mange måter. Det har aldri eksistert flere metoder for å måle kommunikasjon. Vi gjør kommunikasjonsinnsatsen i virksomheten målbar og dermed effektiv.

Vi tror for eksempel ikke på den tradisjonelle antagelsen om at stor rekkevidde nødvendigvis er det samme som høy kjennskap. Vi tror heller ikke på at høy kjennskap nødvendigvis fører til mye salg.

Kontakt oss for rådgivning dersom dere ønsker å identifisere hva som bør måles, for å belyse om kommunikasjonsarbeidet påvirker virksomhetens strategiske forretningsmål.

Hvis du snakker om alt, blir du ikke husket for noenting. Virksomheter som derimot velger agenda med omhu, har større sjanse for å bli bemerket og husket.

Hvordan er virksomhetens synlighet i media, innen de agendaene som bringer dere nærmere de strategiske målene?

Vi har landets bredeste og dypeste mediedekning og tonnevis av mediedata på lager. Dette bruker vi til å avdekke våre kunders posisjon og agendaer i mediebildet, i forhold til konkurrentene. Vi legger sammen strategier og planer, og sikrer at alle de viktigste budskapene slår gjennom. Slik blir virksomheten sett og husket for det som er ønsket.

Troverdig kommunikasjon fra ansatte og talspersoner er sentralt for både posisjonering og branding av virksomheten eller organisasjonen. Men hva trengs å kommuniseres for å posisjonere seg riktig? Og til hvem? Vi hjelper kunder å styrke kjennskap gjennom ansattes egne kanaler, slik at virksomheten når ut bredere og mer troverdig med de viktigste budskapene.

Hos Infomedia måler vi løpende hvordan, og i hvilke medier, våre kunders talspersoner blir nevnt. Det gir oss verdifull innsikt til å rådgi virksomheter om mediestrategi for talspersoner, og kontinerlig optimalisering av aktiviteter i media.

Å utvise ansvarlighet innen bærekraft har blitt en like naturlig del av strategien som digital teknologi. Men hvilken betydning har det for virksomheten, posisjonen og imaget deres når det kommuniseres bærekraftige budskap? Hvilke bærekraftsmål bør prioriteres i kommunikasjonsarbeidet hvis man sammenligner med konkurrenter?

Infomedia har full kontroll over hva som står på bærekraftige agendaer på tvers av redaksjonelle og sosiale medier.

Kontakt oss for rådgivning dersom virksomheten ønsker en bærekraftig strategi for kommunikasjonen, og å måle og optimalisere til den slår gjennom i media og hos målgruppene.

Omverdenen følger konstant med på hvordan virksomheter og organisasjoner agerer på sosiale medier – eller ikke agerer. Målgruppene orienterer og engasjerer seg primært på sosiale medier når de velger hvem de vil kjøpe hos, stemme på eller anbefale til andre.

Det har aldri vært viktigere å kommunisere tydelig, velge riktige talspersoner, eller å tilpasse budskapet til målgruppen. De viktigste budskapene skal slå an med base 280, 150 eller 30 tegn – med en hærskare av tilskuere og dommere på den sosiale tribunen.

Vi tilbyr både strategisk rådgivning og ledende teknologi som hjelper de største virksomhetene og organisasjonene å overvåke, analysere og forstå budskap og dialoger i alle sosiale kanaler.

Vi har kontorer i hele Norden og tilbyr mediedata fra all verdens nyhetsmedier. Det gir oss stor kunnskap innen valg av medier og budskap i et internasjonalt medielandskap. Både i redaksjonelle og sosiale medier.

Er virksomheten eller organisasjonen din på jakt etter nye kunder, medlemmer, bedre image eller andre strategiske mål, kontakt oss for rådgivning. Vi gir store internasjonale merkevarer innsikt og analyser fra det internasjonale markedet.

Vi får et helhetlig bilde på omtalen og omtalemengden hver eneste dag gjennom Infomedia. Medieanalysen bruker vi aktivt internt for å forstå omfanget av saker og for å synliggjøre internt hvordan omdømmet til Avinor er og hvordan vi kan jobbe bedre for å løfte frem viktige ting. Infomedias tjenester hjelper oss å ha en finger på pulsen av hva som skjer på områder som berører oss, enten direkte eller indirekte. Det gir stor verdi.

Joachim Westher-Andersen, Kommunikasjonssjef, Oslo lufthavn
MARKEDSANALYSE

Forstå markedet bedre med en Markedsanalyse

Vil du utnytte markedsposisjonen og -mulighetene dine bedre? Last ned brosjyren eller les mer om våre markedsanalyser.

Infomedia Blogg

Les mer i bloggen vår

Få inspirasjon, tips og råd om håndtering av sosiale medier i bloggen vår.

Se også

Medieovervåkning

Vi tilbyr markedets mest avanserte løsninger for medieovervåkning, og gir deg full oversikt og innsikt i virksomhetens mediebilde og omverden.

Digitale plattfomer

Våre verktøy for overvåkning og håndtering av sosiale medier gir deg innsikt i sanntid om dine budskap og målgrupper.

Les våre caser

Se hvordan vi skaper resultater for bedrifter og organisasjoner gjennom oversikt og innsikt i hele medielandskapet.

Kontakt oss

Kontakt Gard og hør mer om hvordan vårt analyseteam kan omsette mediedata til verdifull innsikt i din virksomhet og omverden. 

Gard Erlend Paulsen 
Head of Analysis 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fyll på med faglig inspirasjon og oppdateringer med våre webinarer, publikasjoner og caser. Du kan når som helst avslutte abonnementet.

Få mer informasjon om våre markedsanalyser

LAST NED E-BOK

Medieovervåkning
- veien til innsikt

Vil du ha hjelp med en analyse?

Har du en analytisk utfordring og trenger litt sparring? Snakk med en analytiker som kan hjelpe deg med å nå målet ditt.