fbpx
CASE

DSB

BRANSJE

Passasjertransport

LOKASJON

Danmark

STØRRELSE

7500 ansatte

Infomedia gir DSB verktøy til å håndtere sin kommunikasjon på SoMe

Om DSB

DSB driver Danmark fremover

DSB er en av Danmarks mest kjente merkevarer. Som en statseid virksomhet utfører togselskapet en viktig oppgave i å transportere mer enn 500.000 reisende, hver eneste dag.

Med 11.670 daglige togavganger og 298 stasjoner, sørger DSB hele tiden for at folk kommer seg rundt i landet.

Den viktige samfunnsrollen som DSB har, innebærer også stor offentlig interesse og oppmerksomhet. Virksomhetens tilstedeværelse på sosiale medier er derfor avgjørende for deres evne til å yte god kundeservice, ta vare på merkevaren og engasjere målgruppen.

Infomedia vant i 2022 sølv ved AMEC Awards (media intelligence-bransjens internasjonale, årlige prisutdeling), for vår måling av resultater på sosiale medier for DSB.

DSB's behov

Som en kjent merkevare i Danmark med tusenvis av kunder, krever DSB’s tilstedeværelse på sosiale medier strategisk innsikt, strukturert måling og effektive verktøy.

Forstå verdien av SoMe-arbeidet

DSB’s tilstedeværelse på sosiale medier går på tvers av Facebook, Instagram og LinkedIn. For å forstå verdien og resultatene av arbeidet, har DSB behov for én fast, samlet KPI og en baseline som de kan jobbe ut ifra for å forbedre resultatene.

Få strategisk innsikt i hva som fungerer

DSB jobber strategisk med sosiale medier ut ifra faste, månedlige KPI’er. Derfor ønsker togselskapet også å kontinuerlig analysere og forstå, når og hvorfor SoMe-innholdet deres oppnår henholdsvis gode og mindre gode resultater.

Håndtere SoMe i flere kanaler

Med tre aktive kanaler og et stort brukerengasjement i form av kommentarer, har DSB behov for et verktøy til å håndtere både planlegging og publisering av innhold, men også til oppfølging av kommentarer (community management) og kundeservice.

Analyse av sosiale medier

Enkel og presis måling med Infomedias SoMe-score

Infomedias SoMe-score gir DSB ett samlet svar på hvor godt innholdet deres fungerer i samtlige sosiale medie-kanaler.

SoMe-scoren beregnes ut ifra oppslagenes rekkevidde, engasjement og tonaliteten i kommentarfeltene. Spesielt tonaliteten gir DSB nyttig innsikt i hvordan innholdet deres blir mottatt. Disse tre parameterne samles i èn, gjennomsnittlig score for måneden, som forteller DSB hvor godt oppslagene har prestert. Scoren brukes også til intern KPI-rapportering.

Høyt engasjement kan være resultatet av både positive og negative interaksjoner. Engasjement alene kan derfor være misvisende som KPI – derfor inngår tonaliteten som en del av den totale SoMe-scoren. Mottagelsen av DSB’s oppslag og stemningen i kommentarfeltet måles, så de kan se hvilke oppslag som har fungert godt og mindre godt, samt hvorfor. Dette bruker DSB til å hver måned vurdere sitt community management på sine sosiale kanaler.

Hver måned sparrer DSB med Infomedias eksperter, med utgangspunkt i en rapport over månedens SoMe-score og individuelle oppslag. Infomedias objektive rådgivning gir DSB et sunt perspektiv sett utenfra – og bidrar med konkrete råd til tilstedeværelsen deres på sosiale medier.

Basert på månedens innhold og data får DSB tydelige og konkrete anbefalinger fra Infomedias eksperter om hva de bør fortsette med, hva de bør gjøre annerledes, og hva de bør være oppmerksomme på.

Resultater

Med Infomedias SoMe-score får DSB bedre kontroll på tilstedeværelsen i sosiale medier, og kan bedre kommunisere verdien og dele innsikt med resten av organisasjonen.

Bedre resultater på SoMe

Med SoMe-scoren og rådgivning fra Infomedia har DSB over en flerårig periode forbedret resultatene i sine sosiale medie-kanaler. Med scoren og rådgivningen holder de seg hele tiden oppdatert på hvilke formater, budskap og kanaler som skaper de beste SoMe-resultatene. Slik sikrer de at strategien og innholdet fortsetter å være relevant og treffende, og at arbeidet fortsetter å gi resultater.

Forbedret community management

Èn av parameterne i SoMe-scoren er tonaliteten i kommentarfeltet. Slik får DSB’s marketingteam data om bl.a. effekten av god community management. Det bidrar til bedre samarbeid mellom DSB’s marketing- og SoMe-team, som ivaretar kundeservice. Marketingavdelingen kan også enklere kommunisere til PR-teamet hvordan det står til med merkevaren og omdømmet på sosiale medier.

Innsikt i resultater

Med enkeltstående KPI’er som rekkevidde eller engasjement, kan det være vanskelig å vite om suksessen er reell. Med SoMe-scoren får DSB bedre innsikt i resultatene og kan derfra analysere på fellestrekk for de gode oppslagene, og for de mindre gode. Den faste målingen av oppslagenes performance gjør det også enklere for DSB å følge med på endringer i de ulike plattformenes algoritmer.

AMEC AWARDS 2022

Prisvinnende løsning

Ved kommunikasjonsbransjens årlige prisutdeling vant Infomedia sølv i kategorien: Best use of social media measurement

A cohesive score for measuring and fostering success across social channels

Hootsuite gjør DSB’s arbeid med SoMe effektivt og oversiktlig

Infomedia er løsningspartner for SoMe-verktøyet Hootsuite. DSB bruker Hootsuite til å håndtere alt sitt innhold på tvers av kanaler, og effektivisere sitt community management.

DSB bruker Hootsuite til å holde styr på alt innholdet, i alle sosiale kanaler. Muligheten til å planlegge oppslag gjør at DSB kan holde SoMe-maskinen gående hele tiden – og enkelt justere oppslagene, når behovet oppstår.

DSB får mange kommentarer og meldinger i forbindelse med aktiviteter på sosiale medier, og har derfor god nytte av et verktøy til community management. I Hootsuite bruker de blant annet maler og personaliserte svar, som sørger for rask respons og positive brukeropplevelser.

Hos DSB er det marketingavdelingen som har ansvaret for deres innhold på sosiale medier. Samtidig har DSB et dedikert SoMe-team, som ivaretar kundeservice på sosiale medier. Med Hootsuite får DSB en plattform som både marketingavdelingen og SoMe-teamet kan bruke, og samarbeide om kanalene på en knirkefri måte.

Resultater

Med Hootsuite blir administrasjonen av DSB’s sosiale medier enklere, slik at fokuset kan rettes mot strategi.

Oversikt over SoMe-tilstedeværelsen

Å ha alle oppslag for alle kanaler samlet ett sted, gir DSB oversikt. Det gjør det enklere å jobbe langsiktig og proaktivt, og øker fleksibiliteten når behovet for spontane oppslag oppstår.

God kundeservice med rask respons

Med funksjonaliteten i Hootsuite styrker DSB sitt SoMe-team i arbeidet med kundeservice. Maler til svar på vanlige kundehenvendelser og muligheten til tilpasning, sparer SoMe-teamet tid og sikrer konsistens i deres tone of voice.

Innsikt i ytelsen i alle sosiale kanaler

Hootsuite samler data for DSB’s aktiviteter i alle deres sosiale kanaler. Det gjør dem i stand til å hele tiden være oppdatert på hvordan de presterer på sosiale medier.

Vil du høre mer om mulighetene i Infomedia?

Les mer om våre tjenester

Mennesker, stordata og avansert teknologi er ingrediensene i løsningene våre. Vi tilbyr det som trengs for å navigere i et sammensatt medielandskap. Lokalt, regionalt og globalt.

Kontakt oss

Kontakt Daniel for å høre mer om hvordan medieovervåkning, medieanalyser og våre øvrige digitale verktøy kan styrke din virksomhet.

Daniel Humlebrek
Head of Sales

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fyll på med faglig inspirasjon og oppdateringer med våre webinarer, publikasjoner og caser. Du kan når som helst avslutte abonnementet.

LAST NED E-BOK

Medieovervåkning
- veien til innsikt