fbpx

Infomedia som bidragsyter i ny rapport fra Medietilsynet

2 min. lesetid

Infomedia har utført en stordataanalyse av norske artikler og omtaler til Medietilsynets nye rapport om Mediemangfold i et innholdsperspektiv. Rapporten har som formål å belyse status og utvikling for mediemangfoldet i Norge.

Som statens mediemyndighet skal Medietilsynet bidra til å fremme de mediepolitiske målene om ytringsfrihet, demokrati og en åpen og opplyst, offentlig samtale. Rapporten «Mediemangfold i et innholdsperspektiv» er en del av Mediemangfoldregnskapet, som kartlegger status og utvikling for alle tre aspektene ved mediemangfold: Avsender, innhold og bruk. Rapporten baseres blant annet på stordataanalyser av norske artikler og omtaler, utført av Infomedia Norge. Selskapet sitter på mer enn 200 000 datakilder og har med sitt unike verktøy analysert 6,9 millioner norske omtaler, og avdekket det tematiske innholdsmangfoldet i norske medier.

Et viktig samfunnsoppdrag

Gjennom mediepolitikken skal staten legge til rette for at vi har redaktørstyrte medier som bidrar med nyheter, informasjon og synspunkter fra alle deler av samfunnet. En bredde i temaer, kildebruk og perspektiver er viktig for å kunne orientere seg om informerte valg. Derfor trenger vi også innsikt i hvordan mediemangfoldet faktisk er, og det er målet med Mediemangfoldregnskapet, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

Infomedias stordataanalyse av tematisk mangfold i norske medier viser at mediene i stor grad formidler innhold som bidrar til å oppfylle informasjonsbehovet i samfunnet. Totalt er 35 nasjonale og 217 lokale/regionale nyhetsmedier inkludert i analysen, som baserer seg på innhold fra 2020 og 2021.

Medietilsynet ønsket å undersøke hva tematikken i norske medier er, hvordan den formidles, og av hvem. Det har vært fantastisk spennende å få hjelpe dem med det. Innsikten vi har kunnet bidra med her er så verdifull, fordi den har betydning for ytringsfriheten og demokratiet vårt. Jeg er både stolt og ydmyk over å ha vært en del av dette prosjektet, sier Mats V. Sandøy, Data Science Analyst i Infomedia Norge.

God bredde, men noen blindsoner

Rapporten viser at nyhetsmediene inneholder i stor grad innhold av samfunnsmessig relevans, men det er både klare tematiske tyngdepunkter og blindsoner. Analysen viser at næring, politikk, helse, beredskap, offentlig administrasjon, kultur, internasjonale forhold og samferdsel er blant de største nyhetstemaene målt i dekning. Samtidig er utdanning, helsepolitikk og dagligvare lite omtalt, på tross av stor samfunnsmessig relevans og kan med det kategoriseres som blindsoner i norsk media.

Mer informasjon

Mats V. Sandøy
Data Science Analyst
Mats.Sandoy@infomedia.no
+47 93 88 76 07

Om Infomedia

Infomedia er Nordens ledende aktør innen media intelligence og stordataanalyser av medieomtale. Med sitt solide analyse- og rådgivningsteam oversetter selskapet det kaotiske mediebildet til innsikt og oversikt, noe som styrker kundenes strategiske innsats og posisjon på tvers av forretningsområder, markeder og landegrenser. Infomedia har kontorer i Oslo, København, Stockholm og Tallinn, og bistår private og offentlige virksomheter i hele Norden.

Last ned PDF

Fyll ut skjemaet, så er du klar til å laste ned dette blogginnlegget som PDF.

LAST NED E-BOK

Medieovervåkning
- veien til innsikt