fbpx
CASE

Grand Départ - Tour de France

BRANSJE

Sport og Kultur

interessenter

12 samarbeidspartnere

lokasjon

Danmark

Infomedias eventanalyse skapte oversikt over omtalen av Tour de France i media

Om Grand Départ i Danmark 2022

Grand Départ - Tour de France

Tour de France vekker alltid stor oppmerksomhet internasjonalt, og det har vært av politisk interesse i Danmark å få arrangementet til landet. For det er ikke bare sykkelrytterne selv som blir bedre kjent med destinasjonen; også mange millioner av fans følger med hjemmefra.

Grand Départ i Danmark 2022 var et dansk sekretariat som samarbeidet med Tour de France på de tre første etappene – som kjent ble gjennomført i Danmark. Grand Départ håndterte den overordnede koordineringen før, under og etter de danske etappene så effektivt som mulig.

Grand Départs behov

Tour de France er et verdensomspennende arrangement som omtales i mange land og medier. Derfor var det avgjørende å holde oversikt over mediedekningen av arrangementet.

Tydelig oversikt over global mediedekning av arrangementet

Tour de France er et verdensomspennende arrangement som får mye oppmerksomhet og omtale, i både redaksjonelle og sosiale medier rundt om i verden. Derfor var det avgjørende å kunne identifisere de relevante omtalene og skape oversikt til nytte for de mange ulike interessentene.

Deling av medieinnsikt med samarbeidspartnere

Grand Départ hadde flere viktige samarbeidspartnere, deriblant kommuner og organisasjoner som ønsket dokumentasjon på omtalen i forbindelse med satsingen som ble gjort for å få Tour de France til landet. Derfor var det viktig å forløpende evaluere omtalen for hver enkelt samarbeidspartner.

Innblikk i hva som drev omtalen

Som en av verdens største sportsbegivenheter, trigget Tour de France interesse og engasjement. Mange interessenter deltok i debatten. Får å organisere kommunikasjonen med dem, trengte Grand Départ kontinuerlig innsikt i hva som drev publisiteten på tvers av kanaler, landegrenser og interessenter.

MedieANALYSE

Infomedias løsning

Infomedias analyse av omtalen av Tour de France’s tre første etapper, ga Grand Départ oversikt over publisiteten i alle kanaler og land.

Internasjonal overvåkning av redaksjonelle og sosiale medier

Som en del av løsningen overvåket Infomedia redaksjonelle og sosiale medier, både skandinaviske og internasjonale.

Daglig status i et interaktivt dashboard

Infomedia satte opp et dashboard slik at Grand Départ daglig kunne følge omtalen i media, samt dele innsikten videre med sine samarbeidspartnere.

Evaluering av medieomtalen

Infomedia evaluerte publisiteten i en rapport med innsikt i hva som fungerte bra, og nøkkeltall for hvor bredt arrangementet ble dekket i redaksjonelle og sosiale medier.

Internasjonal overvåkning av redaksjonelle og sosiale medier

Tour de France er et verdensomspennende arrangement som får et betydelig antall omtaler i sosiale og redaksjonelle medier. Men ikke alle omtaler var like relevante for den danske delen av arrangementet eller Grand Départs interessenter. I et hav av kommunikasjon om arrangementet, var det derfor helt avgjørende for dem å få oversikt, og identifisere de relevante omtalene.

Vår løsning var basert på medieovervåkning av både redaksjonelle og sosiale medier, dansk og internasjonalt innhold, samt søk på dansk, engelsk, tysk, fransk, italiensk og nederlandsk.

Daglig status i et interaktivt dashboard

Infomedia satte opp et dashboard for å gi Grand Départ løpende oversikt og innsikt i data fra sosiale og redaksjonelle medier, samt dansk og internasjonalt innhold.

I dashboardet kunne de raskt filtrere data for å få innsikt i omtalen om Grand Départ, samarbeidspartnere eller byer, så de i neste omgang kunne avdekke hvem og hva som fikk mest omtale. De kunne også følge med på hvilke kanaler og innhold som hadde størst innvirkning på egne og andres kanaler, samt hvor stor rekkevidde og engasjement innholdet deres fikk i sosiale medier.

Evaluering av medieomtalen

Infomedia leverte en evaluerende rapport i etterkant av arrangementet, med innsikt i hva som gikk bra og nøkkeltall for hvor bredt arrangementet ble omtalt. Informasjonen ble sammenlignet med andre store, internasjonale sportsarrangementer avholdt i Danmark.

Rapporten var, kort oppsummert, en evalueringen av resultater der vi målte på både earned og owned media og ga Grand Départ innsikt i hvordan deres egen PR-strategi, innsats i sosiale medier samt annen omtale, presterte i media.

Resultater

Infomedias eventanalyse av de danske etappene i Tour de France ga Grand Départ en rekke fordeler.

Dokumentasjon av omtaler og medieinnsikt

Det hadde vært et stort politisk ønske i Danmark å få Tour de France til landet. Dokumentasjonen av medieinnsikter var sentral i evalueringen av eventet og ga et bilde av verdien i omtalene som Danmark fikk internasjonalt.

Innsiktsbasert samarbeid med interessenter

Løpende rapporteringer fra både redaksjonelle og sosiale medier ga mulighet for et tett samarbeid mellom forskjellige interessenter. Involverte kunne hele tiden trekke ut relevant og aktuell data fra alle kanaler.

Evaluering av omtalene i redaksjonelle og sosiale medier

I evalueringen fikk Grand Départ innsikt i hvordan PR- og medieinnsatsen deres hadde fungert i egne og andres mediekanaler. Det ga dem god oversikt over effekten av arbeidet, samt arrangementets betydning i media.

Vil du vite mer om Infomedias analyser av medieomtaler?

Les mer om våre tjenester

Mennesker, stordata og avansert teknologi er ingrediensene i løsningene våre. Vi tilbyr det som trengs for å navigere i et sammensatt medielandskap. Lokalt, regionalt og globalt.

Kontakt oss

Kontakt Gard for å høre mer om hvordan medieovervåkning, medieanalyser og våre øvrige digitale verktøy kan styrke din virksomhet eller organisasjon.

Gard Erlend Paulsen 
Head of Analysis 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fyll på med faglig inspirasjon og oppdateringer med våre webinarer, publikasjoner og caser. Du kan når som helst avslutte abonnementet.

LAST NED E-BOK

Medieovervåkning
- veien til innsikt