fbpx
CASE

Svenska Postkodlotteriet

bransje

Lotteri

lokasjon

Sverige

størrelse

200 ansatte

Infomedia overvåker og analyserer Postkodlotteriets medieomtaler

Om Postkodlotteriet

Postkodlotteriet gir glade lottovinnere og støtter veldedige formål

Postkodlotteriet er Sveriges største lotteri og har eksistert i Sverige siden 2005. Virksomheten har ca. 1 million kunder i hele Sverige, som hver dag kan vinne alt fra store pengegevinster til flotte produkter. Det spesielle med Postkodlotteriet er at; hvis én kunde fra et postnummer vinner, så vinner som regel også alle andre kunder med det samme postnummeret.

Postkodlotteriet har også rettighetene til, og produserer Sveriges Vil du bli millionær, som sendes på en av Sveriges største tv-kanaler. I programmet vises også innslag med glade vinnere og organisasjonene som får nytte av overskuddet.

Postkodlotteriets visjon er nemlig å bidra til gode formål, og overskuddet går til veldedige organisasjoner.

Som en kjent merkevare og kommersiell virksomhet, og som en betydelig bidragsyter til Sveriges veldedighetsorganisasjoner, er behovet for innsikt i oppfattelsen av virksomheten, produktet og deres rolle innen veldedighet, helt avgjørende.

Postkodlotteriets behov

Postkodlotteriet skal både kommunisere fortellingen om produktet, og fortellingen om deres rolle innen veldedighet. Infomedia bidrar med innsikt i hvordan budskapene treffer publikum.

Oversikt over medieomtaler

Postkodlotteriet opererer i hele Sverige, og både deres merkevare, produkt og bidrag til veldedige organisasjoner omtales ofte. Postkodlotteriet har derfor behov for å ha oversikt over omtalene, så de hele tiden vet hva som skrives og sies om dem rundt om i landet.

Innsikt i effekten av PR- og kommunikasjonsarbeidet

Postkodlotteriet er utelukkende et digitalt produkt. Det innebærer at en stor del av verdien lever i fortellingen om virksomheten, produktet og formålet. Derfor er det nødvendig for Postkodlotteriet å kontinuerlig analysere hvordan de oppfattes – og om de lykkes med å spre budskapene.

Medieovervåkning

Medieovervåkning er et viktig verktøy for Postkodlotteriets PR-arbeid

Infomedias medieovervåkning sørger for at Postkodlotteriet alltid har oversikt over de mange omtalene de får i Sverige, og gir innsikt i oppfattelsen av merkevaren.

Medieovervåkning hjelper Postkodlotteriet med å oppnå oversikt over hva som skrives og sies om dem som virksomhet, deres produkt, samt de veldedige organisasjonene som de samarbeider med. Videre kan Postkodlotteriet følge med i den politiske og juridiske debatten om spillovgivning i Sverige.

Medieovervåkning gjør at Postkodlotteriet raskere kan reagere på negativ omtale eller uriktige opplysninger. Da virksomheten opererer i hele Sverige, er det mange medier å følge med på – men med landsdekkende medieovervåkning kan virksomheten effektivt fange opp, og snu negativ PR til positiv PR.

Postkodlotteriet er et digitalt produkt, der omdømmet og kjennskapen er avgjørende for suksessen. Medieovervåkningen er derfor også et avgjørende verktøy for å se i sanntid at PR-, markedsførings- og kommunikasjonsarbeidet fungerer. 

Nisje- og lokalmedia er viktig for Postkodlotteriet, fordi de kan ha stor innflytelse på oppfattelsen av virksomheten i de respektive nærområdene. Medieovervåkning gjør Postkodlotteriet i stand til å måle oppfattelsen og omtalen av dem, også i de minste lokalsamfunnene i Sverige.

Resultater

Med Infomedias medieovervåkning holder Postkodlotteriet seg oppdatert på omtaler og det som skjer i markedet, og får dokumentert effekten av PR-arbeidet.

Medieovervåkning reduserer omfanget av negativ omtale

Postkodlotteriets daglige medieovervåkning gir dem oversikt over eventuell negativ omtale, eller uriktige opplysninger om produktet, virksomheten eller veldedighetsarbeid. Slik kan de reagere raskt og redusere omfanget eller snu negativ omtale om til positiv omtale.

Postkodlotteriet holder seg oppdatert med medieovervåkning

Ved å overvåke det som skrives og sies om spillovgivningen i Sverige er Postkodlotteriet alltid oppdatert på de siste lovendringene, politiske utspill fra partier og konkurrenters handlinger på markedet – og kan justere sin strategi deretter.

Medieovervåkning dokumenterer effekten av PR-arbeidet

Med innsikt fra medieovervåkning får Postkodlotteriet et tydelig bilde av hvordan merkevaren omtales og oppfattes. Medieovervåkningen gir dem dypere forståelse av hvorvidt arbeidet deres med PR og kommunikasjon fungerer etter hensikten – eller trenger å justeres.

Medieanalyse

Medieanalyser skaper verdifull innsikt for Postkodlotteriet

Medieanalyser gir Postkodlotteriet dypere forståelse av omtalen om virksomheten og effekten av kommunikasjonen. Analysene belyser oppfattelsen av produktet, omdømmet og støtten til veldedige formål.

Infomedias medieanalyser gir Postkodlotteriet innblikk i hvordan deres budskap når ut i media, og hvilken rolle de selv spiller for presseomtalen. Slik får virksomheten et tydelig bilde av effekten av kommunikasjonsinnsatsen.

Medieanalysene gir Postkodlotteriet mulighet til å evaluere eget arbeid helt ned på prosjektnivå. De får innsikt i hvor mye oppmerksomhet en spesifikk premie har fått, eller hvordan et lokalt prosjekt med en lokal, veldedig organisasjon har blitt mottatt i lokalsamfunnet.

Postkodlotteriet har jobbet med medieanalyser i mange år. De historiske dataene og all innsikten de har samlet, hjelper virksomheten med å sette og evaluere KPI’ene for kommunikasjonsarbeidet, og gir et sammenligningsgrunnlag over tid.

Resultater

Med medieanalyser fra Infomedia får Postkodlotteriet full oversikt over resultatene av hvert enkelt prosjekt, og verdifull innsikt som setter rammene også for fremtidig arbeid.

Medieanalyser gir innsikt i effekten av hvert enkelt prosjekt

Omtalen og oppfattelsen av Postkodlotteriet er spesielt viktig i lokalsamfunnene, fordi det er der engasjement og tilknytning til lotteriet oppstår. Infomedias medieanalyser er et viktig verktøy for Postkodlotteriet for å forstå om, og i hvor stor grad, et lokalt, veldedig prosjekt og kommunikasjonen rundt det har vært en suksess.

Innsikt fra medieanalyser setter rammer for fremtidig arbeid

Postkodlotteriet har overvåket og analysert sitt eget mediebilde gjennom flere år, og kan derfor se tilbake på arbeidet og erfaringene gjort tidligere. Det bruker de til å fastsette gode og relevante KPI’er å måle på, så de hele tiden kan jobbe målrettet og reflektert mot målsetningene.

Medieanalyser gir kontekst til medieomtalene

Med mange omtaler er rekkevidden ofte stor. Men med medieanalyser får Postkodlotteriet også innblikk i hvor mange som faktisk leser omtalene, og sannsynligheten for at leserne har oppfattet merkevaren positivt. Slik får de litt dypere forståelse av effekten av kommunikasjonen.

Vil du vite mer om mulighetene dine med Infomedia?

Les mer om våre tjenester

Mennesker, omfattende data og avansert teknologi er ingrediensene i Infomedias løsninger. Vi tilbyr alt du trenger for å navigere trygt i et komplekst medielandskap. Lokalt, regionalt og globalt.

Kontakt oss

Kontakt Daniel for å høre mer om hvordan medieovervåkning, medieanalyser og våre øvrige digitale verktøy kan styrke ditt arbeid.

Daniel Humlebrek
Head of Sales

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fyll på med faglig inspirasjon og oppdateringer med våre webinarer, publikasjoner og caser. Du kan når som helst avslutte abonnementet.

LAST NED E-BOK

Medieovervåkning
- veien til innsikt