fbpx

Arendalsuka 2021 – hvem vant i mediene?

| Data Science Analyst
4 min. lesetid
Sist uke var Norges maktelite samlet i Arendal for den årlige Arendalsuka. Arrangementet er å regne som det viktigste politiske arrangementet i året, med en rekke debatter og mulighet for næringslivet, organisasjoner og andre til å komme tett på politikerne som tar avgjørelsene her i landet. I et valgår som 2021 er Arendalsuka viktig for partienes valgkamp, for å kunne sette den politiske agendaen inn i valgkampinnspurten.

Gjennom sommeren har vi i Infomedia fulgt nøye med på den politiske omtalen i norske medier inn mot høstens valg. Nå har vi gjennomført nye analyser av alle medieoppslag publisert i norske medier i forrige uke der Arendalsuka er omtalt, for å se hvilke temaer som preger det politiske mediebildet når det nå bare er tre uker igjen til valgdagen.

Debatt, valgkamp og Afghanistan

I løpet av forrige uke ble det publisert i overkant av 2000 medieoppslag i Norge som omtalte Arendalsuka. Figuren under avslører hvilke temaer som ble mest omtalt, i en uke der Talibans fremmarsj i Afghanistan har fått mye av medienes oppmerksomhet.

De to største temaene i mediene gjennom Arendalsuka var debatt og valgomtale med 23 % og Afghanistan med 18 % av medieoppslagene. I førstnevnte kategori finner vi omtale av debatter, regjeringsspørsmål, regjeringssamarbeid, valgmålinger og annen valgomtale av mer generell art.

For mange vil det nok være gledelig at bærekraft og klima er det største av de mer spesifikke politiske temaene i løpet av Arendalsuka. Sammenligner vi med temaet olje og energi finner vi faktisk at det i løpet av uka ble skrevet omtrent tre ganger så mange oppslag med klima og bærekraft som hovedfokus, som det ble skrevet om temaet olje og energi.  

Nye tall publisert hos Aftenposten viste også at klima er et av de temaene som norske velgere anser som viktigst for dem når de skal bestemme seg for hvem de skal stemme på. Andelen velgere som oppgir at klima og miljø er blant de to viktigste sakene for dem har økt mye siden i vår, og det er kanskje ikke overraskende etter en sommer med flere naturkatastrofer verden over og FNs dystre klimarapport ble publisert.

Det fjerde og femte største temaet under Arendalsuka var økonomi og skatt, og nærings- og arbeidsliv. Førstnevnte tema var spesielt drevet av debatten om formueskatt, der blant annet Petter Stordalen engasjerte seg i løpet av uka.

Hvilket parti vant oppmerksomheten under Arendalsuka?

Hvilke temaer som omtales i mediene er viktig for partiene i valgkampen, og partiene ønsker spesielt å synliggjøre de temaene der velgerne mener at de har sakseierskap. Tidligere har vi sett at Senterpartiet har gjort det godt når EU-spørsmålet har vært aktuelt, mens Fremskrittspartiet profitterte i etterkant av flyktningkrisen i 2015.

Ser vi på figuren over så finner vi at bærekraft og klima var det største av de mer spesifikke temaene i løpet av Arendalsuka, og det er det flere partier som kan profittere på. SV, MDG og Venstre har alle sammen en tydelig klima- og miljøprofil, og forsøker å appellere til velgere gjennom sin klimapolitikk. Spesielt MDG er et parti som nyter stor tillit når det kommer til klima- og miljøpolitikk.

Det holder dog ikke å bare se på hvilke temaer som er «hot» i mediene for å kunne si noe om hvordan partier lykkes med valgkampen sin. Selv om partiene kan tjene på at agendaen er satt på temaer som er fordelaktige for dem, så er partiene også avhengig av å være synlige selv. Figuren under forteller deg hvilke partier som under Arendalsuka fikk mest oppmerksomhet av mediene.

Det er flere interessante funn i figuren over, men det kanskje mest interessante er hvor mye mer oppmerksomhet de rødgrønne partiene Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, får av mediene sammenlignet med de borgerlige partiene. For Venstre og Krf, som begge to kjemper en intens kamp mot sperregrensen på meningsmålingene, kan det være urovekkende at det kun er Rødt som er omtalt i færre medieoppslag i løpet av Arendalsuka.

Klarte partiene å snakke om sine kjernesaker?

Avslutningsvis har vi sett på hvilke temaer de ulike partiene har vært omtalt i forbindelse med, gjennom Arendalsuka. Ikke overraskende finner vi temaet debatt og valgomtale på førsteplass hos samtlige partier. Mer overraskende er det kanskje at bærekraft og klima er det nest største temaet blant alle de ni stortingspartiene. Dette kommer naturligvis som en konsekvens av at bærekraft og klima var et tema som var mye omtalt i løpet av uken som gikk. 

Vi ser allerede resultatet av dette i flere meningsmålinger publisert de siste dagene, som blant annet viser store fall for Senterpartiet, et parti med lav troverdighet innen klima- og miljøpolitikk, mens flere av de mer tradisjonelle miljøpartiene får økt oppslutning. Figurene under viser de topp 10 største temaene for hvert av partiene.

Vi har sett at de to største temaene var identisk for alle partiene, men deretter er det litt større variasjoner. Det er også verdt å merke seg hvilke partier som har det meste av sin omtale bundet opp i debatt og valgomtale, og hvem som har vesentlige andeler av sin omtale innen mer spesifikke temaer. 

Ser vi for eksempel på Krf, så finner vi at over halvparten av oppslagene er innen dette temaet, og at ingen andre temaer kommer over 10 %. Ser vi derimot på et parti som MDG, så ser vi at de har en veldig tydelig klimaprofil, med nesten 30 % av omtalen sin innen bærekraft og klima, og like over 10 % innen olje og energi. Basert på andelen innen debatt og valgomtale, så ser vi at det er Høyre og Senterpartiet som har lavest andel her, og med det har lykkes i størst grad å snakke om mer spesifikk politikk.

Kontakt oss

Vil du vite mer om mulighetene innen medieanalyse? Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende prat.

Last ned PDF

Fyll ut skjemaet, så er du klar til å laste ned dette blogginnlegget som PDF.

LAST NED E-BOK

Medieovervåkning
- veien til innsikt