fbpx

Norsk politikk i mediene – august 2021

| Data Science Analyst
4 min. lesetid
Stortingsvalget 2021 er rett rundt hjørnet, og det har vært store svingninger i norsk politikk den siste måneden. Fra en forsommer med et Senterparti i fremmarsj, til en sensommer der pendelen er snudd mer i retning klima- og miljøpartiene, har vi i Infomedia fulgt nøye med på hvordan mediene har dekket norsk politikk. Her får du Infomedias analyse av medienes politiske dekning i august.

Det skal vanskelig gjøres å ikke ha fått med seg at det er stortingsvalg om kort tid. Gatene er fulle av partimedlemmer som deler ut flyers og politikere som vil snakke med velgerne, og omtrent hver dag kan vi høre eller se debatter på radio og TV. Også i skriftlige medier er det liten tvil om at politikken prioriteres inn mot valget. 

Faktisk ser vi i nesten en dobling i antall medieoppslag som omtaler et politisk parti i august kontra juli. Gjennomsnittlig ble det hver dag i august publisert over 1000 medieoppslag som omtalte minst ett politisk parti, og her får du vite mer om hva disse har handlet om.

For å analysere medieoppslagene for hver måned benytter vi dataanalyse, og lar avanserte modeller fortelle oss hvilke temaer som er definerende for hvert medieoppslag. Dette gir oss en unik mulighet til å analysere enorme mengder tekstdata, samtidig som vi får en helt objektiv vurdering av innholdet. I neste seksjon vil vi se mer på hvilke temaer som var størst i august.

Valgomtale, og kommune og distrikt er størst, men klima vokser

Som vi ser av figuren under er det temaet vi har kalt valgomtale som var det største i august. Dette er medieoppslag som handler om statsministerduellen, debattene som er blitt arrangert og med spesielt fokus partiene og potensielle regjeringskonstellasjoner. Dette er oppslag der også andre temaer, som klima, helse og finans, kan være omtalt, men som er definert ved det vi kaller valgomtale. 

Det samme gjelder det nest største temaet, kommune og distrikt, som er oppslag som gjerne har en tydelig geografisk tilhørighet, eller som åpenbart handler om kommunale forhold.

Mens de to største temaene er mer brede temaer med variert innhold, er tredjeplassen mer spesifikk. Klima var det klart største av de mer spissede temaene i august, noe som står i klar kontrast til juli, da klima var det 14. største temaet i analysene våre. 

Vi ser med andre ord et klart skifte i medienes agenda fra juli til august, etter framleggelsen av FNs klimarapport. Til og med temaet helse er blitt passert i omtalemengde av klima, på tross av høye koronasmittetall i store deler av august.

Vi fant i august at helse var det fjerde største temaet i omtalen av de politiske partiene, etterfulgt av internasjonalt, et tema i stor grad dominert av omtale av krisen i Afghanistan. Mens andelen oppslag om klima har økt kraftig fra juli til august, ser vi derimot et stort fall i andelen medieoppslag om finans og økonomi. Dette var i juli det fjerde største temaet, med godt over 6 %, mens det i august falt til bare 4 %.

Partienes tilstedeværelse øker

I takt med den økende mengden oppslag om politikk i Norge inn mot valget, ser vi også at partiene øker sin tilstedeværelse i skriftlige medier. Samtlige partier økte andelen av politiske oppslag der de er omtalt fra juli til august, og både Senterpartiet og Arbeiderpartiet var å finne i over 40 prosent av alle medieoppslag som i august omtalte et politisk parti. 

Samtidig finner vi at deres mulige samarbeidspartnere, SV og MDG, er de partiene som øker sin tilstedeværelse i mediene i størst grad i samme periode. På borgerlig side finner vi Høyre klart bak Arbeiderpartiet og Senterpartiet, med Frp like bak. Krf og Venstre er de tredje og nest minste partiene i mediene i august.

Partienes agendaer

Vi har den siste måneden sett en real sving på meningsmålingene i forbindelse med det kommende valget. Fra en periode i sommer der en flertallsregjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV framstod som det mest sannsynlige utfallet, finner man nå i meningsmålingene at disse vil trenge støtte fra MDG og/eller Rødt for å kunne klare å få flertall i Stortinget. 

Mye av grunnen til dette kan tillegges det tematiske skiftet mot klima og miljø i debattene og mediene. Dette synliggjør viktigheten av at partiene får valgkampen inn i sitt spor og får medienes agenda til å sammenfalle med sin egen. Senterpartiets fall på meningsmålingene har i stor grad resultert i en vekst hos partiene som prioriterer klima høyest.

I denne seksjonen har vi sett på nærmere på hvilke av temaene som er mest framme i oppslagene der hvert av de politiske partiene er omtalt. Ikke overraskende finner vi at valgomtale, og kommune og distrikt er de to største temaene for alle partiene, gitt at dette også var de klart største temaene i måneden. 

Mer interessant er det at vi finner at bare tre av ni partier ikke har klima som sitt tredje største tema. Vi ser at Arbeiderpartiet og Krf har klima som det henholdsvis femte og fjerde største temaet i oppslag der de er omtalt. Samtidig finner vi at det tredje partiet der klima ikke kommer på tredjeplass er MDG. Dette forsterker mistanken om at det i oppslag innen spesielt temaet valgomtale også inneholder innslag av mer spesifikk art, som for eksempel klima.

Dette funnet innebærer likevel at MDG er det partiet som har lavest andel av sin omtale i oppslag der klima er det mest dominerende temaet.

Hvordan valget ender får vi først vite kvelden den 13. september, men fortsetter klima å være på toppen av medienes agenda skal vi ikke bli overrasket om klimaorienterte partier som SV, MDG og Venstre alle sammen vil ha grunn til å være fornøyde den 14. september.

Kontakt oss

Vil du vite mer om mulighetene innen medieanalyse? Kontakt oss for en hyggelig og uforpliktende prat.

Last ned PDF

Fyll ut skjemaet, så er du klar til å laste ned dette blogginnlegget som PDF.

LAST NED E-BOK

Medieovervåkning
- veien til innsikt