fbpx

Norsk politikk i mediene – juni 2021

01. juli 2021 |
2 min. lesetid
Den lange valgkampen er for lengst i gang etter at alle de politiske partiene i Norge avholdt sine landsmøter i løpet av mai og juni. For å lykkes med en valgkamp er partier i stor grad nødt til å lykkes med å sette agendaen for den politiske diskusjonen, slik at velgerne anser partienes nøkkelsaker for å være viktige når de skal stemme i september. Dagsorden og sakseierskap er derfor helt sentralt når man skal vinne en valgkamp.

Walter Lippman skrev tidlig på 1920-tallet at verden var for komplisert til at enkeltindividet kunne ta stilling til enhver sak, og hevdet at det var medienes ansvar å legge fram saksforhold på en forståelig måte slik at velgerne kunne ta stilling til dem. I 1972 publiserte Maxwell McCombs og Donald Shaw det første studiet på det som kalles agendasettings-effekter, som hevder at velgerne anser de temaene mediene skriver mye om som viktigere enn temaer mediene ikke skriver om.

Medienes rolle i en valgkamp er derfor viktig både for at velgerne skal kunne ta et velinformert valg når de skal stemme til høsten, og fordi mediene har en makt til å påvirke hva velgerne vektlegger når de bestemmer seg for hvem de skal stemme på.

Med dette som utgangspunkt vil vi i Infomedia følge nøye med på medienes dekning av politikk gjennom den lange valgkampen, gi deg en oversikt over hvilke temaer som er på medienes agenda og i hvilken grad stortingspartiene knytter seg til disse.

Først ut er en oversikt over juni måned, der vi totalt har analysert over 29 000 medieoppslag i norske medier som omtaler politiske partier. Medieoppslagene er hentet fra Infomedias database av alle medieoppslag i norske lokale-, regionale-, og nasjonale medier.

Modellen presentert i figuren over er en LDA-modell med 50 temaer. Dette innebærer at dersom hvert tema skulle vært likt dekket, så ville andelen vært på 2% på hver av dem. Vi finner i modellen at en stor andel av politikken som omtales er knyttet til lokale forhold rundt om i landet.

Videre finner vi at både omtale av Ap og Sp i forbindelse med Slagsvold Vedums kandidatur som statsminister, og mistilliten mot Lan Marie Berg og Oslo-byrådets påfølgende avgang fikk mye omtale i juni. Figurene under viser hvilke fem temaer stortingspartiene er omtalt mest i forbindelse med, i måneden som gikk.

Tabellene over viser et klart bilde av at det er byrådet i Oslo og mistilliten mot Lan Marie Berg som har vært høyest på agendaen hos de fleste partiene i juni. Videre finner vi at de fleste partiene i størst grad er omtalt i forbindelse med meningsmålinger.

Unntaket er Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som virker å i større grad ha kunnet snakke om politikk i måneden som gikk enn de øvrige partiene. Dette er for øvrig også de to partiene som er omtalt i klart flest oppslag i juni.

Kontakt oss

Vil du vite mer om mulighetene innen medieanalyse? Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende prat.

Last ned PDF

Fyll ut skjemaet, så er du klar til å laste ned dette blogginnlegget som PDF.

LAST NED E-BOK

Medieovervåkning
- veien til innsikt