Social listening. Fra data til innsikt

Katrine Jacobsen
Katrine Jacobsen
Strategy Consultant, Social Media
Social media listening er en viktig disiplin for å holde oversikt over virksomhetens omdømme og omtaler på sosiale medier. Men social media listening kan brukes til mye mer enn det. For eksempel kan du bruke det til å samle inn data fra ulike sosiale kanaler og oversette dem til ny innsikt for å forbedre omdømme, kommunikasjon, markeds-føring og generell tilstedeværelse på sosiale medier.

Derfor må du lytte og følge med på sosiale medier

Det finnes mange gode grunner til å spisse ørene i sosiale medier (Facebook, LinkedIn mfl.). Med en social media plattform designet for social listening kan du samle inn data om virksomheten din fra forskjellige datapunkter. Du kan måle parametere som rekkevidden til omtalene dine, brukernes engasjement, tonen i samtalene og hvilke hashtags som trender.

I tillegg til å få innsikt i merkevaren din og hvordan du blir omtalt, kan du bruke social listening til:

 • Å få innsikt i markedet, trender, agendaer, produkter, kommunikasjon og konkurrenter
 • Å produsere spisset innhold og meldinger
 • Å pleie omdømmet ditt
 • Å sikre tilstedeværelsen din i de riktige kanalene
 • Å identifisere kjernefortellingen og budskapene dine
 • Å få en veiviser til kommunikasjonen din
 • Å komme nærmere interessenter og influensere

Få earned og owned media til å spille sammen

I arbeidet med markedsføring og kommunikasjon skiller vi ofte mellom earned og owned media.

Earned media består av alt innhold og samtaler knyttet til merkevaren din, virksomheten, eller produktene dine, som stammer fra andre enn deg. Innhold offentliggjøres derfor andre steder enn i kanalene du eier selv. For eksempel i redaksjonelle artikler, omtaler på sosiale medier (LinkedIn, Tiktok, Facebook osv.), anmeldelser, og andre kanaler du ikke selv kontrollerer innholdet på.

Owned media er kanalene du selv eier og kontrollerer innholdet på. Eksempelvis nettsiden din, bloggen din, nyhetsbrev, whitepapers og innhold om du selv publiserer på egne sosiale kanaler.

Poenget med å jobbe med social media listening er nettopp å sikre et sterkt samspill mellom earned media og owned media og dataene du kan få innsikt i gjennom disse kanalene.

Data og innsikter via earned media

Her er noen eksempler på innsikten som innsamling av data på earned media kan gi:

 • Brand listening: Omtaler av merkevaren din
  Følger du med på alle digitale og sosiale medier, hvor og når din virksomhet / organisasjon blir nevnt? Også når @ ikke er inkludert?
 • Identifisering og måling av dagsordener
  Er du aktiv nok i agendaene dine? Eller er det noen agendaer du bør være mer aktiv i?
 • Kampanjeovervåking
  Hvordan har kampanjeninnsatsen din slått igjennom?
 • Konkurrent-benchmark
  Hvor mye publisitet, volum, rekkevidde, engasjement osv. får du i forhold til konkurrentene?
 • Identifisering av trender
  Er det trender du bør være mer aktiv innenfor for å posisjonere virksomheten din?
 • Krisehåndtering
  Er du forberedt på å lytte til alle omtalene virksomheten din, agendaene og produktene dine får? Og hva gjør du når / hvis krisen treffer?

Data og innsikter via owned media

Når du samler inn data om owned media, har du også mange muligheter til å få ny kunnskap om for eksempel:

 • Utviklingen i følgere
  Hvem er følgerne dine? Hvor aktive er de og når er de aktive? Hvordan er utviklingen av dine følgere på tvers av kanaler?
 • Innholdsstyrke
  Hvordan fungerer innholdet ditt? Hvilket innhold skaper mest engasjement og hvilket fungerer ikke så bra? Hvilken type innhold engasjerer brukerne mest (lenke, bilde, video)?
 • Konkurrentovervåkning
  Hvor aktive er konkurrentene dine på kanalene sine i forhold til deg selv? Hvor lang rekkevidde og hvor mye engasjement har de i forhold til deg? Og hvordan håndterer konkurrentene sitt community på sosiale medier?
 • Identifisering av influensere
  Hvilke personer er mest aktive på kanalene dine? Og hva er holdningen deres til deg? Skal du for eksempel engasjere nye influensere i din neste kampanje?
 • Forebygging av kriser
  Er du tilstrekkelig forberedt på plutselig negativ aktivitet på dine egne kanaler? Og hva gjør du hvis / når krisen treffer?

Det er altså ikke data og mengden innsikt som mangler i earned og owned media. Hvis du vil høste fordelene av social listening analytics, handler det som sagt om å skape et samspill mellom dine egne og fremmede kanaler, og bruke innsikten til å forbedre markedsføringen og kommunikasjonen din.

Utgangspunktet for å lage vellykket innhold til dine egne kanaler er nettopp å følge med på hvordan budskapene dine mottas i målgruppene. Hvis du for eksempel vil posisjonere deg innenfor et bestemt tema, er det derfor fornuftig å undersøke hvordan brukere reagerer på dette temaet på dine egne kanaler.

Slik lykkes du med social media listening

Det viktigste er å integrere dine social listening data og innsikter som en del av din generelle kommunikasjonsmåling. 

Er virksomhetens primære suksesskriterier med kommunikasjon å sikre et godt omdømme? Sikre en god markedsposisjon? Selge produkter? Skape konverteringer?

Uansett handler det om hvordan du klarer å utføre suksesskriteriene dine gjennom datainnsamling og innsikt. Til det trenger du et godt social media software tool.

Hold deg oppdatert

Det har vært en markant utvikling i sosiale medier, APIer og data de siste årene. Dette betyr at det er spesielle forhold du må være oppmerksom på. Sosiale medier stiller stadig krav til hva vi kan og hva vi ikke kan. Det påvirker hvordan vi jobber med data og hva vi kan lytte til. Bruker du et social listening tool (slik som Talkwalker), får du hjelp til å holde deg oppdatert på endringene.

GUIDE

Guide til Social Listening: Slik maksimerer du verdien av sosiale medier.

Sjekkliste for social media listening

1. Invester i et godt verktøy

For å jobbe strategisk med social listening trenger du et profesjonelt verktøy, et social listening software, for datainnsamling og analyse. Det er flere der ute, og for eksempel kan Talkwalker gjøre mye av jobben for deg.

2. Gjør det enkelt

Vær bevisst på hva du vil lytte til: virksomheten din, omdømme, emner, konkurrenter osv. Men gjør det enkelt. Du kan raskt drukne i data.

3. Omsett data til innsikt

Sørg for at du har riktig oppsett i ditt social listening-program slik at du samler inn data som dekker virksomhetens behov. Og bruk innsikten fra dataene dine aktivt for å skape bedre og treffsikker kommunikasjon.

4. Vær proaktiv og målrettet

Det gir sjelden verdi å måle tilbake i tid på en krise, eller en kampanje som ikke fungerte. Vær derfor proaktiv. Definer KPI-er før du starter kampanjer, events og andre innsatser. Mål og juster kontinuerlig i stedet for å vente på måling til aktivitene dine er avsluttet.

5. Få earned og owned media til å spille sammen

Sørg for å sikre et samspill mellom innsatsen på earned og owned media. Samtidig hjelper det med å bryte ned siloer internt og skaper dermed en bedre samlet kommunikasjonsinnsats og måling av resultatene dine med social listening.

6. Dokumenter, del og bruk innsiktene dine til å løfte fram nye priorteringer

Når du dokumenterer og deler resultatene og innsikten din, skaper det nysgjerrighet og nye hypoteser. Hva er grunnen til at noe fungerer bedre enn noe annet? Sørg for å dele viktige data og innsikt internt med ledelsen, styret og andre relevante avdelinger. Å dele interessante data og innsikt som understøtter virksomhetens ROI, kan skape nye muligheter.

Vil du vite mer om social listening?

Kontakt oss for en hyggelig prat om dine behov og muligheter innen social listening.

Book en demo av vår plattform til social
media listening

Last ned vår guide om social listening