fbpx

Slik forbedrer Infomedias SoMe-score effekten av sosiale medier

03. oktober 2022 |
5 min. lesetid
Hvis du jobber med sosiale medier, måler du sikkert på virksomhetens aktiviteter i de ulike kanalene og følger med på vanity metrics (de klassiske parameterne som "alle" måler på). Men viser egentlig de tallene om deres tilstedeværelse i sosiale medier er en suksess eller ikke?

Medforfatter: Andreas Pedersen | Lead Analyst, Infomedia

For å måle effekten på sosiale medier må man se på mer enn bare de klassiske KPI’ene. Enkeltstående KPI’er, som rekkevidde og engasjement, gir nemlig ikke det totale bildet av omtale og innhold. For eksempel: Et høyt engasjement kan tolkes feil, fordi det kan være resultat av både en ’lovestorm’ og en ’shitstorm’. På samme måte kan rekkevidde være av negativ art, hvis budskapet ikke mottas som det var ment.

Derfor har vi i Infomedia gjort det enklere å forstå hvordan organisasjonen og merkevaren fremstår på sosiale medier. Vi har utviklet en SoMe-score som sikrer et mer nyansert og dekkende bilde av SoMe-innsatsen, så du kan se helheten i én oversiktlig score.

SoMe-scoren er en måleenhet som dekker virksomhetens innsats på både earned (fortjente), owned (eide) og paid (betalte) medier.

Med scoren får du en baseline for virksomhetens tilstedeværelse i sosiale medier, som dere kan benchmarke deres fremtidige innsatser og aktiviteter opp imot, og som dere kan tilpasse ambisjonsnivået og målsetningene deres etter.

Hvordan fungerer Infomedias SoMe-score på earned, owned og paid medier?

Infomedias SoMe-score kan beregnes for både earned, owned og paid media. Eller den kan fokusere på bare ett område som har særlig relevans for din organisasjon.

På earned social media setter den enkelte plattform (LinkedIn, Facebook, TikTok osv.) opp spesielle regler for hvordan man kan spore resultatene. Altså er reglene ulike på de ulike plattformene. Så hvis ambisjonen din er å se holistisk på omtaler og performance i SoMe, blir det viktig med et solid verktøy til sosiale medier. Et dedikert verktøy er også viktig for dine egne sosiale kanaler (owned media), da det vil hjelpe deg med å organisere og se det helhetlige bildet på tvers av de to (earned og owned).

Vi beregner SoMe-scoren ulikt fra earned medier til owned og paid, og benytter dedikerte lytteverktøy for å sikre at du får oversikt på tvers av plattformer, og følger med på de rette stedene.

Bruk SoMe-scoren til å måle omtalen i earned media

Med SoMe-scoren for fortjente medier, får du en måling og dermed et bilde av hvordan organisasjonen og brandet blir omtalt i sosiale medier (altså de omtaler som dere ikke selv er herre over). Kanskje bruker din organisasjon allerede i dag en PR-score for å måle omtalen i redaksjonelle medier? SoMe-scoren er «søsteren» til PR-scoren, og gir deg den samme muligheten til å dokumentere, analysere og optimalisere arbeidet med omverdenens holdninger til virksomheten.

Infomedias earned SoMe-score går fra -100 til +100, hvor fire elementer har betydning for utfallet av scoren:

 1. Oppslagets rekkevidde: Hvor mange har potensielt sett oppslaget der dere er omtalt?
 2. Oppslagets engasjement: Her ser vi på samlet antall likes, kommentarer og delinger. Dette blir kombinert med rekkevidden for å beregne om oppslagets engasjement – sett opp mot rekkevidden – er høyt eller lavt.
 3. Type oppslag: Oppslaget analyseres ut ifra om det er tekst, link eller bilde/video. Dette for å vurdere om blikkfanget har betydning for mottagelsen av omtalen.
 4. Oppslagets tone: Oppslaget analyseres for tone, for å bedømme budskapet av omtalen: Hvordan er stemningen? Tonen i oppslaget er nemlig avgjørende for om scoren for omtalen er negativ eller positiv.
Tabell: Eksempel på en organisasjon med en SoMe-score for fortjente medier i vekst.

Ved å bruke SoMe-scoren til å måle på virksomhetens fortjente omtaler, får du et overblikk og en forståelse av hvordan dere er representert på for eksempel Twitter, Facebook og Instagram. Oppslagene kan med fordel kategoriseres med ulike emner, slik at du kan dykke ned i for eksempel hvordan omtaler av produkt A skiller seg fra produkt B.

Bruk SoMe-scoren til å måle mottagelsen av eget innhold på owned og paid media

SoMe-scoren for owned media måler resultatene av virksomhetens eget innhold. Som nevnt tidligere, følger mange med på de klassiske KPI’ene (vanity metrics), men med SoMe-scoren for owned og paid media, unngår du det fragmenterte bildet av hver enkelt post, og får et solid sammenligningsgrunnlag mellom dem.

Infomedias SoMe-score til owned og paid media går fra -100 til +100 og består av tre elementer:

 1. Oppslagets rekkevidde: Hvor mange har oppslagene nådd ut til? Her settes en baseline ut ifra kanalens antall følgere, og hvor stor rekkevidden har vært på kanalens oppslag tidligere.
 2. Oppslagets engasjement: Her ser vi på samlet antall likes, kommentarer og delinger. Et oppslags engasjement kombineres med rekkevidden for å beregne om oppslagets engasjement – sett opp mot rekkevidden – er høyt eller lavt.
 3. Oppslagets kommentarer: Oppslagets kommentarer analyseres for tone: Hvordan er stemningen i kommentarfeltet – positiv eller negativ? Den gjennomsnittlige tonen er en avgjørende indikator for mottagelsen av innholdet og brukes derfor til å bestemme om scoren for oppslaget er positiv eller negativ.

Eksempler på oppslag

Nedenfor vises to eksempler på oppslag fra det fiktive, danske selskapet «The Fit Company». Oppslagene har samme rekkevidde, men mottagelsen er vidt forskjellig – hvilket avspeiler seg i SoMe-scoren.

Oppslag 1

Oppslag 2

Tonaliteten sier mye om mottagelsen av innhold. Som nevnt tidligere, kan høyt engasjement og rekkevidde både være tegn på en ’shitstorm’ og en ’lovestorm’. Ved å se systematisk på kommentarfeltet og manuelt vurdere aktiviteten der, får du et større kvantitativt datagrunnlag som kan brukes til å forbedre tilstedeværelsen i sosiale medier.

Som virksomhet kan man være med på å prege og påvirke tonaliteten i egne oppslag, ved å være aktivt tilstede i kommentarfeltene. Her kan SoMe-scoren hjelpe deg med å bevise ditt harde arbeid med kundeservice og community management i kommentarfeltene.

Hvorfor skal du bruke SoMe-score?

Der er flere grunner til å bruke én overordnet SoMe-score fremfor enkeltstående KPI’er eller vanity metrics.

Du får én kvalifisert måleenhet (metric) å forholde deg til når du skal belyse tilstedeværelsen på social media. På den måten reduserer du noen av de tvilsspørsmålene som gjerne oppstår når enkeltstående KPI’er peker i hver sin retning og indikerer motsatte ting.

Med Infomedias SoMe-score får du en tilstrekkelig databehandling på tvers av organisasjonens kanaler, og på den måten kan du bevise kvaliteten SoMe-aktivitetene dine – enten det er snakk om earned eller owned media.

Slik gjør SoMe-scoren det enklere å rapportere og forbedre resultatene. Kun ett mål for deg og ledelsen å forholde seg til, og én tydelig indikasjon for hvor du skal sette inn støtet og endringene. Du får svar på hva som fungerer godt og hva som fungerer mindre godt.

Fordelene ved Infomedias SoMe-score:

 1. Den er én kvalifisert måleenhet som belyser virksomhetens tilstedeværelse i sosiale medier.
 2. Den gir et pålitelig og konsistent KPI-mål for effekten av SoMe-innsatsen.
 3. Den identifiserer de omtaler eller oppslag der organisasjonen er spesielt synlig eller presterer godt, og synliggjør for teamet ditt hvordan mottakerne vil oppfatte deres brand.
 4. Den kan brukes til å identifisere styrke- og utviklingspotensial på tvers av omtaler og SoMe-aktiviteter.

Infomedia bearbeider manuelt data fra earned, owned og/eller paid media og gjennomgår relevante resultater og observasjoner med deg, så du kan styrke SoMe-resultatene ytterligere.

Kom i gang med SoMe-score som din faste KPI-måling

Infomedias SoMe-score kan brukes på mange måter, og du kan få en løsning tilpasset din ditt behov. En fast månedsrapport med SoMe-scoren og gjennomgang med våre eksperter av omtale/innhold, samt en måneds- eller kvartalsvis gjennomgang av resultatene vil for eksempel kunne løfte ditt SoMe-arbeid markant. Mulighetene er mange, så uansett hva ditt behov måtte være, har vi en fornuftig løsning for deg å måle, og stå sterkere i sosiale medier på.

Les mer

2 min. lesetid
09. april 2024 | Av.:
9 min. lesetid
14. desember 2022 | Av.:

Vil du vite mer om Inofmedias SoMe-score?

Kontaks oss og hør mer om mulighetene innen måling av sosiale medier.

Last ned PDF

Fyll ut skjemaet, så er du klar til å laste ned dette blogginnlegget som PDF.

LAST NED E-BOK

Medieovervåkning
- veien til innsikt