fbpx

Slik skaper medieovervåkning verdi for hele virksomheten

02. juni 2023 |
5 min. lesetid
Medieovervåkning og -analyser har tradisjonelt vært forbeholdt PR- og kommunikasjonsavdelingen. Men forretningsmulighetene som kommer med medieovervåkning er egentlig mye bredere, og kan skape verdi for flere avdelinger enn bare PR og Kommunikasjon. Faktisk kan hele organisasjonen dra nytte av det. I dette blogginnlegget får du 7 eksempler på behov og målsetninger i ulike avdelinger, og hvordan medieovervåkning og medieinnsikt kan skape verdi.

Innhold

Medieovervåkning for PR og Kommunikasjon

Kommunikasjonsansvarlige i større virksomheter har fått et større behov for å overvåke, analysere og optimalisere sin kommunikasjon. Det kan være for å identifisere medier og journalister som skriver om bestemte emner, og for å finne relevante stakeholders. Ikke bare lokalt, regionalt og nasjonalt, men også internasjonalt – og ofte på tvers av web, sosiale medier, tv, radio og podcasts. Stadig flere overvåker dessuten samtaler på deep- og dark web. Ikke så rart; med den økende digitaliseringen og globaliseringen, kreves det ekstra oppmerksomhet mot omtaler som starter digitalt og sprer seg til andre mediekanaler, i et tempo vi ikke har sett før.

Eksempel på løsning til PR & Kommunikasjon

Den typiske PR- og kommunikasjonsavdelingen i en større konsulentvirksomhet mottar hver morgen en e-mail med oversikt over sitt eget og konkurrentenes brand. Overvåkningen inkluderer produktnavn, relevante personer og omtaler av de viktigste temaene i bransjen. En app varsler forløpende hendelser gjennom dagen, og i en nettbasert plattform samles alle omtalene sammen med viktige nøkkeltall. 

Medieovervåkning for Markedsføring

Markedsføringsavdelingen har ofte ansvar for digitale og sosiale kanaler, samt PR og kommunikasjon i litt mindre og mellomstore virksomheter. Avdelingen har behov for å forstå markedet, målgruppene og media, for å få innsikt i hvilket innhold og hvilke budskap som fungerer eller ikke. En medieovervåkning som dekker omtaler av virksomheten, dens produkter, kampanjer osv. er vanligvis et «must» for markedsføringsavdelingen. I tillegg kommer gjerne et verktøy til å monitorere sosiale medier (social listening), som også er nødvendig for å følge målgruppen og forstå deres oppfatning av merkevaren og produktene.

Eksempel på løsning til Markedsføring

Markedsføringsavdelingen i en større dagligvarekjede er opptatt av å være top of mind i sine målgrupper. Derfor overvåker de sine egne og konkurrentenes omtaler om merkevaren, og måler kontinuerlig sin Share of Voice i media. Avdelingen er også opptatt av å ta vare på virksomhetens omdømme, og har derfor en utvidet overvåkning av omtaler på sosiale medier og tonen i disse. De mottar en daglig e-mail med oversikt, og har tilgang til avansert software til social listening og social media management. 

Medieovervåkning for Salg

Det finnes et stort potensial for lead-generering gjennom medieovervåkning. Ved å overvåke spesielle ord som indikerer nye salgsmuligheter, kan salgsteamet finne frem til ferske leads – før konkurrentene. Eksempel: En B2B virksomhet som tilbyr rengjøringsløsninger, kan overvåke etablering av nye forretninger, offentlige institusjoner osv. og dermed få oversikt over nye kontaktmuligheter – og ta kontakt med dem før konkurrentene gjør det.

Eksempel på løsning til Salg

Salgsavdelingen i et entreprenørfirma bruker medieovervåkning daglig til å monitorere omtaler av emner som indikerer nye salgsmuligheter. Hver dag velges nye «ledetråder» ut til videre research. Det kan for eksempel innebære en telefon til kommunens tekniske avdeling, for å å få info om den planlagte byggingen av en motorvei. Eller en mail til innkjøpssjefen i bensinstasjon-kjeden som, ifølge radionyhetene, planlegger utbygging av ubemannede stasjoner på sørlandet.

Medieovervåkning for Innkjøp

Innkjøpsavdelinger i produksjonsbedrifter har særlig interesse i å overvåke hva som blir sagt og skrevet om deres leverandører i hele leveransekjeden. Med medieovervåkning kan Innkjøp oppdage det dersom leverandøren selv har et dårlig omdømme, er i økonomiske vanskeligheter eller på annen måte ikke står seg, og dermed kan bli et problem for egen virksomhets kundetilfredshet og omdømme.

Eksempel på løsning til Innkjøp

Innkjøpsavdelingen i en møbelforretning bruker medieovervåkning til å samle inn omtaler av sine materialleverandører. De følger med på bestemte nøkkelord knyttet til deres produktkomponenter, produksjonsmetoder, nøkkelpersoner og mer. Tonen i disse omtalene vises i et slags barometer, som gir oversikt over den samlede kvaliteten av omtalene av hver enkelt leverandør. Det gir møbelforretningen mulighet til å reagere og gå i dialog med de leverandørene som eventuelt er i vanskeligheter. 

Medieovervåkning for Ledelse

Det er langt fra alle medieomtaler som har ledelsens og styrets interesse. Men når omtalen enten er spesielt god, eller spesielt negativ, stiger interessen markant. Det er med andre ord viktig for virksomhetens øvre beslutningstakere å ha en medieovervåkning som hjelper dem å overvåke omdømmet, styre kommunikasjonen til markedet og internt, samt forebygge kriser og navigere i dem når de oppstår. Det handler om å identifisere de viktigste strategiske agendaer, nøkkelpersoner, kjernebudskap etc. og overvåke omtaler på tvers av medietyper, land eller regioner, merkevarer og forretningsområder.

Eksempel på løsning til Ledelse

Ledelsen i et regjeringsparti oppdateres daglig på både mengden og tonen i omtalene av alle partimedlemmene i Stortingsgruppen. De mottar også artikler som omhandler tematikk knyttet til partiets viktigste kampsaker, så de kan se hvem som driver debatten. Det gir dem oversikt over hvilke medier, journalister og øvrige interessenter som uttaler seg om hva, samt hvordan befolkningens holdninger endrer seg over tid – dermed kan de tilpasse kommunikasjonen og posisjonere seg optimalt.

Medieovervåkning for Research & Produktutvikling

Å designe og utvikle de beste produktene i markedet, krever at man holder seg oppdatert på trender hos målgruppene, teknologisk utvikling, produksjonsmetoder og mye mer. Ikke minst krever det oversikt over hva konkurrentene og nye aktører på markedet foretar seg. En global overvåkning av nøkkelord knyttet til bransjen og konkurrenters produkter, som dekker både redaksjonelle og sosiale medier, er derfor et uvurderlig verktøy til research og trendspotting.

Eksempel på løsning til Research og Produktutvikling

Produktutviklingsteamet hos en software-virksomhet innen økonomisystemer, mottar daglig nyhetsartikler om den aktuelle software-kategorien for å være i forkant av utviklingen av ny funksjonalitet. De 10 største konkurrentene overvåkes nøye på diverse sammenligningstjenester og anmeldelser samt sosiale medier, for å følge med på brukernes tilbakemeldinger og kommentarer. Samtidig følger virksomheten med på lanseringer av nye apper i Appstore og Google Play, for å få inspirasjon og overvåke konkurransen, og unngå å havne «bakpå».

Medieovervåkning for HR

Medieovervåkning og kommunikasjonsanalyser kan hjelpe HR-ansvarlige med å forstå utviklingen i virksomhetens omdømme, og dermed evnen til å tiltrekke nye talenter. Men mulighetene med medieovervåkning strekker seg også enda lenger. Store, internasjonale virksomheter som strever med å identifisere spesialister innen smale fagområder, kan for eksempel overvåke medier, blogger, forum og sosiale medier til å finne nåla i høystakken. I rekrutteringsprosesser kan medieovervåkning også brukes til å bakgrunnsjekke nye medarbeidere og deres renommé i tidligere jobber.

Eksempel på løsning til HR

Et større, internasjonalt legemiddelfirma ansetter et stort antall nye medarbeidere med spesialkompetanse innen en sjelden sykdom. Virksomhetens HR-avdeling har fått utviklet en spesiell søkestreng i sin medieovervåkningsløsning, som kan crawle samtlige fagtidsskrifter, blogger og fora innen et bestemt behandlingsområde. På den måten identifiseres de personene som er toneangivende i debatter og dermed antas å vite mest om sykdommen. Slik blir medieovervåkning et viktig verktøy for å finne frem til talenter på et område hvor massen er begrenset og spredt rundt om i verden.

Bruk medieovervåkning i alle avdelinger

Medieovervåkning er ikke bare for PR og Kommunikasjon. Det er en strategisk ressurs, som kan gi nytte for hele virksomheten – fra Markedsføring, Salg og Innkjøp til Ledelse, Produktutvikling og HR. Ved å følge med på offentlig debatt og omtale om ulike emner i media, kan alle avdelinger få nyttig informasjon i sine beslutninger, oppdage nye muligheter og navigere i et komplekst medielandskap.

Kontakt oss

Vil du vite mer om medieovervåkning? Kontakt oss for en hyggelig og uforpliktende prat.

LAST NED E-BOK

Medieovervåkning
- veien til innsikt

5 tips til best mulig medieovervåkning

Last ned PDF

Fyll ut skjemaet, så er du klar til å laste ned dette blogginnlegget som PDF.

Book en demo av vår medieovervåkning