Rådgivning

Vår rådgivning skaper innsikt som leder til handling og resultater

Infomedias rådgivere gir deg en dypere innsikt i hvordan medieovervåkning og medieanalyser kan styrke din kommunikasjon og virksomhet.

Våre rådgivere tar kommunikasjonen din et stort skritt videre

Våre velprøvde prosesser og erfarne rådgivere skaper merverdi på toppen av medieovervåkning og analyse. Det gir mer innsikt for å berike kommunikasjonen og virksomheten deres.

Her kan vi hjelpe

Hver dag bruker våre erfarne analytikere og rådgivere omfattende data og avansert teknologi til å skape innsikt og nye resultater for bedrifter og organisasjoner. Det kan vi gjøre for deg også.

Man kan kanskje tenke om sin egen virksomhet at den utad er kjent som ansvarsbevisst og nytenkende. Men kanskje blir den i realiteten oppfattet som typisk for bransjen, og heller mer konservativ enn innovativ. Infomedia tilbyr verdifull data og insikt som gjør det mulig å posisjonere virksomheten med de riktige budskapene, i de riktigere mediene og kanalene.

Vi kartlegger medier og kanaler og får budskapet ut til målgruppene. Vi belyser i hvilken grad budskapet faktisk slår gjennom, følger opp aktivitetene og justerer strategien, helt til dere er i mål.

Kontakt oss for rådgivning hvis du ønsker strategisk og datadrevet optimalisering av budskap, medier og kanaler.

Målrettet arbeid med data og innsikt i medier og kommunikasjon kan bidra til utvikling av virksomheten eller organisasjonen på mange måter. Det har aldri eksistert flere metoder for å måle kommunikasjon. Vi gjør kommunikasjonsinnsatsen i virksomheten målbar og dermed effektiv.

Vi tror for eksempel ikke på den tradisjonelle antagelsen om at stor rekkevidde nødvendigvis er det samme som høy kjennskap. Vi tror heller ikke på at høy kjennskap nødvendigvis fører til mye salg.

Kontakt oss for rådgivning dersom dere ønsker å identifisere hva som bør måles, for å belyse om kommunikasjonsarbeidet påvirker virksomhetens strategiske forretningsmål.

Hvis du snakker om alt, blir du ikke husket for noenting. Virksomheter som derimot velger agenda med omhu, har større sjanse for å bli bemerket og husket.

Hvordan er virksomhetens synlighet i media, innen de agendaene som bringer dere nærmere de strategiske målene?

Vi har landets bredeste og dypeste mediedekning og tonnevis av mediedata på lager. Dette bruker vi til å avdekke våre kunders posisjon og agendaer i mediebildet, i forhold til konkurrentene. Vi legger sammen strategier og planer, og sikrer at alle de viktigste budskapene slår gjennom. Slik blir virksomheten sett og husket for det som er ønsket.

Troverdig kommunikasjon fra ansatte og talspersoner er sentralt for både posisjonering og branding av virksomheten eller organisasjonen. Men hva trengs å kommuniseres for å posisjonere seg riktig? Og til hvem? Vi hjelper kunder å styrke kjennskap gjennom ansattes egne kanaler, slik at virksomheten når ut bredere og mer troverdig med de viktigste budskapene.

Hos Infomedia måler vi løpende hvordan, og i hvilke medier, våre kunders talspersoner blir nevnt. Det gir oss verdifull innsikt til å rådgi virksomheter om mediestrategi for talspersoner, og kontinerlig optimalisering av aktiviteter i media.

Å utvise ansvarlighet innen bærekraft har blitt en like naturlig del av strategien som digital teknologi. Men hvilken betydning har det for virksomheten, posisjonen og imaget deres når det kommuniseres bærekraftige budskap? Hvilke bærekraftsmål bør prioriteres i kommunikasjonsarbeidet hvis man sammenligner med konkurrenter?

Infomedia har full kontroll over hva som står på bærekraftige agendaer på tvers av redaksjonelle og sosiale medier.

Kontakt oss for rådgivning dersom virksomheten ønsker en bærekraftig strategi for kommunikasjonen, og å måle og optimalisere til den slår gjennom i media og hos målgruppene.

Omverdenen følger konstant med på hvordan virksomheter og organisasjoner agerer på sosiale medier – eller ikke agerer. Målgruppene orienterer og engasjerer seg primært på sosiale medier når de velger hvem de vil kjøpe hos, stemme på eller anbefale til andre.

Det har aldri vært viktigere å kommunisere tydelig, velge riktige talspersoner, eller å tilpasse budskapet til målgruppen. De viktigste budskapene skal slå an med base 280, 150 eller 30 tegn – med en hærskare av tilskuere og dommere på den sosiale tribunen.

Vi tilbyr både strategisk rådgivning og ledende teknologi som hjelper de største virksomhetene og organisasjonene å overvåke, analysere og forstå budskap og dialoger i alle sosiale kanaler.

Vi har kontorer i hele Norden og tilbyr mediedata fra all verdens nyhetsmedier. Det gir oss stor kunnskap innen valg av medier og budskap i et internasjonalt medielandskap. Både i redaksjonelle og sosiale medier.

Er virksomheten eller organisasjonen din på jakt etter nye kunder, medlemmer, bedre image eller andre strategiske mål, kontakt oss for rådgivning. Vi gir store internasjonale merkevarer innsikt og analyser fra det internasjonale markedet.

Vi får et helhetlig bilde på omtalen og omtalemengden hver eneste dag gjennom Infomedia. Medieanalysen bruker vi aktivt internt for å forstå omfanget av saker og for å synliggjøre internt hvordan omdømmet til Avinor er og hvordan vi kan jobbe bedre for å løfte frem viktige ting. Infomedias tjenester hjelper oss å ha en finger på pulsen av hva som skjer på områder som berører oss, enten direkte eller indirekte. Det gir stor verdi.

Joachim Westher-Andersen, Kommunikasjonssjef, Oslo lufthavn

Se også

Medieanalyse

Analysene og dashbordet vårt gir innsikt i omtaler, omdømme og ytelse i mediebildet.

Digitale plattformer

Vi tilbyr noen av markedets ledende teknologier for å overvåke og analysere kommunikasjonen din på sosiale medier.

Følg oss på bloggen

Få innsikt i de nyeste trendene innen mediaintelligens. Følg våre eksperter på bloggen.

Kontakt oss

Våre analytikere og rådgivere forstår dine krav til å skape resultater, og kan ta kommunikasjonen deres ett skritt videre.

Hør mer om: 

  • Hvordan du får mer ut av medieovervåkning/-analyse
  • Hvordan kollegaene dine kan utnytte medieovervåkning
  • Hvordan du kan påvise effekt av kommunikasjonen din
  • Hvordan du optimaliserer kommunikajonstiltakene dine

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta ny inspirasjon maks 1-2 ganger i uken om blant annet spennende webinarer, whitepapers og gode caser. Du kan når som helst avslutte abonnementet.