fbpx

Hvordan komme i gang med medieanalyse?

4 min. lesetid
Det kan være utfordrende å navigere i medielandskapet. Men med riktig innsikt blir oppgaven enklere. Derfor kan medieanalyse være svært nyttig. Med innsikt fra media ruster du deg til å ta langsiktige, strategiske beslutninger. I dette blogginnlegget lærer du hvordan du kommer i gang med medieanalyse - og får mest mulig ut av den.

Aller først: Når trenger man medieanalyse?

Medieanalyser handler om å forstå virksomhetens posisjon i medielandskapet (gjerne sett opp mot konkurrentene), og utnytte det strategisk. Hvis du for eksempel ønsker å se på utviklingen av mediedekningen din over tid, sammenligne deg med konkurrenter, bli bedre kjent med målgruppen eller identifisere relevante influensere – ja, da trenger du en medieanalyse.

Men hvordan kommer man i gang? Les videre, så får du svaret på akkurat det.

Begynn med å definere behovet

Å tre inn i medieanalysens verden er ikke en impulsiv handling, men et strategisk valg. Før du dykker ned i dataene, er det viktig å forstå virksomhetens posisjon og nåsituasjon. Dette er ikke bare viktig for dere som virksomhet, men også for analyseleverandøren, som må kjenne konteksten for å kunne levere størst mulig verdi.

Er virksomheten ny i markedet eller står den ovenfor nye konkurrenter? Kjenner du kundene – ikke bare demografisk, men deres atferd og forventninger? Vet du hvilke salgskanaler som genererer mest verdi for merkevaren, og hvorfor de gjør det? Hva er de største utfordringene når det gjelder kommunikasjon, markedsføring og så videre, og hva er bakgrunnen for utfordringene?

Det er lurt og viktig å ta utgangspunkt i virksomhetens nåværende posisjon når du skal utføre en medieanalyse, fordi det former spørsmålene du vil stille, og innsikten du søker gjennom analysen. Dermed er det også med på å forme hvordan en verdifull medieanalyse ser ut for din virksomhet.

Tenk også over om det har skjedd endringer i markedet eller i strategien din som kan føre til at du må revurdere din tilnærming til x, y og z. Medieanalysen kan kaste lys over hvorfor konkrete utfordringer oppstår, og gi deg den kunnskapen du trenger for å tilpasse deg.

Spørsmål du kan stille for å definere behov:

  • Hvordan ser virksomhetens nåværende situasjon ut?
  • Hva er utfordringene?
  • Hvorfor trenger vi en medieanalyse?

Konkretiser hvilken innsikt dere trenger

Innsikten du søker med en medieanalyse, bør være drevet av klare mål. Ønsker du å undersøke effekten av de siste PR-stuntene dine, eller er du på utkikk etter markedstrender som kan danne grunnlag for din neste store markedsføringsaktivitet?

Uansett hva du er interessert i å lære mer om, er presise spørsmål veien å gå. Jo mer konkret du er om hva du ønsker å forstå, desto mer målrettet kan medieanalysen bli – da sikrer du at analysen gir de svarene du trenger.

Du bør for eksempel vurdere om analysen skal baseres på redaksjonelle medier, sosiale medier eller begge deler. Hvilke medier er viktigst for strategien din? Hvilke medier jobber dere mest med?

Det er også alltid lurt å ha tenkt over hva svarene på analysen kan bli. Har du noen antakelser du vil bekrefte eller avkrefte? Ved å presisere forventninger, kan du holde fokus på analysens formål og sikre at den resulterer i innsikt som kan brukes til noe.

Spørsmål du kan stille for å konkretisere:

  • Hva ønsker vi å vite mer om?
  • Hvilke spørsmål er det viktig å få besvart?
  • Hva tror vi at svarene kan være?

Vurder hvordan den nye innsikten skal utnyttes

Når medieanalysen har gitt deg ny innsikt og kunnskap, bør det ikke bare bli liggende i en skuff. Analysen skal belyse og drive beslutninger.

Før du går i gang, bør du reflektere over hvordan du vil bruke den nyvunne kunnskapen. Er analysen en del av en overordnet evaluering av virksomheten, eller er den et utgangspunkt for en ny strategisk retning? Tenk over hvordan funnene kan integreres i de nåværende strategiene og prosessene – eller hvordan de kan danne grunnlaget for en ny strategisk retning.

Tenk gjerne også et nivå dypere, så det blir mer konkret. Vil innsikten fra analysen føre til endringer i markedsføringskampanjene dine? Eller kanskje påvirke utviklingen av nye produkter?

Her er det også lurt å tenke på eventuelle tidsfrister for analysen. Skal resultatene brukes i en ny strategi som skal presenteres i februar? Eller skal analysen danne grunnlaget for en ny kampanje i forbindelse med en produktlansering i august? Hvis du vet når den nye innsikten skal implementeres, gir du deg selv de beste forutsetningene for å høste verdien av analysen.

Tenk gjennom rammene for analysen

Mulighetene er mange når man jobber med medieanalyse. Men i de fleste virksomheter er det selvsagt også begrensninger i form av tid, ressurser og budsjett som er med på å sette rammene foren eventuell medieanalyse.

Disse faktorene kan for eksempel påvirke i hvilken grad analysen skal utføres ved hjelp av teknologi og kunstig intelligens eller av menneskelige eksperter. Det kan også ha innvirkning på om leveransen skal bestå av en rapport alene, eller kanskje en rapport presentert av en analyseekspert, men mulighet for å stille spørsmål og sparre.

Spørsmål du kan stille om rammene:

  • Hvilke ressurser har vi?
  • Hvor mye tid har vi?
  • Hva er budsjettet vårt?

Overlat resten til analyseeksperter

Du må heldigvis ikke å være en ekspert på mediedata selv for å komme i gang med en medieanalyse. Du trenger for eksempel ikke å vite på forhånd hvilke data leverandøren din bør bruke, eller hvilke måltall som skal inkluderes i analysen.

Nei, din oppgave er å være tydelig på virksomhetens nåsituasjon og konteksten for medieanalysen. Vær bevisst på hva du ønsker å lære mer om, så vil en god analyseleverandør hjelpe deg med resten.

Men: Det kan være lurt å ha en plan for hvordan den nye innsikten skal aktiveres internt, så den skaper verdi for virksomheten. Det er tross alt først når du handler på dataene, at resultatene begynner å komme.

Kontakt oss

Vil du vite mer om innsikt fra medieanalyse? Kontakt oss for en hyggelig og uforpliktende prat.

Last ned PDF

Fyll ut skjemaet, så er du klar til å laste ned dette blogginnlegget som PDF.

LAST NED E-BOK

Medieovervåkning
- veien til innsikt