fbpx

Få innsikt i årets kommunikasjon med en årsanalyse

Strategi og planlegging blir både enklere og av høyere kvalitet hvis det er basert på erfaring og innsikt. En årsanalyse gir en samlet oversikt over omtalen av virksomheten din i media, som du kan bruke til å evaluere årets kommunikasjonsinnsats - og til å planlegge mediestrategien for neste år. Les hvordan i dette blogginnlegget.

Med en samlet oversikt over virksomhetens omtale kan du dokumentere kommunikasjonsinnsatsen din og få svar på om du har nådd KPIene dine. En årsanalyse kan kaste lys på tendenser og interessante utfall i omtalen – både i redaksjonelle- og sosiale medier. Analysen kan også vise hvor og når omtalene faktisk slår igjennom, slik at du kan sammenligne med dine egne aktiviteter i presseavdelingen eller sosiale medier-teamet.

Årsanalysen kan ha flere formål. En forening kan for eksempel bruke analysen til å vise frem omtalemengde for sine sponsorer. En kommune kan vise verdien av medieomtalen av et royalt (og kostbart) besøk. Og kommunikasjonsteamet i en større virksomhet kan dokumentere at budskapene deres når gjennom og gir økt positiv omtale av merkevaren.

I tillegg til å kunne rapportere på bakgrunn av data fremfor fornemmelsen, kan du også bruke årsanalysen til å prioritere riktig innsats og legge strategi for året (eller halvåret) som kommer. Hvis analysen er tilpasset KPI’ene dine, gir den verdifull innsikt som du kan bruke proaktivt for å utvikle arbeidet ditt.

Dette kan en årsanalyse inneholde:

I tillegg til nøkkeltall, eksempelvis omtalemengde, lesertall, toppkilder, rekkevidde og engasjement for sosiale medier, kan en årsanalyse inneholde ulike parametere. Videre får du noen eksempler på KPI’er du kan måle på i analysen av årets kommunikasjoninnsats.

Hvilke aktiviteter i løpet av året resulterte i omtale?

Med en oversikt over medieomtalen over tid, kan du avdekke hvilke aktiviteter som har ført til publisitet. Er det dine egne aktiviteter, eller er det noe annet som spiller inn i omtalen av deg?

En oversikt over tid kan brukes til å prioritere innsatsen neste år. Hvis det er tydelig at agurksesongen gir bedre rom for budskapene dine, eller at dere oppnår flere overskrifter i første halvdel av året enn andre halvdel, så har dere gode muligheter for å time aktivitetene bedre neste år.

Hvilke medier har skrevet mest om dere?

Det kan også være relevant for dere å vite hvilke medier som har skrevet mest om virksomheten. Da kan du prioritere kommunikasjonsinnsatsen mot dem fremover. Er det for eksempel i fagblader og magasiner, eller lokalaviser at virksomheten blir mest omtalt? I en årsanalyse får du svar på om det er VG, Aftenposten, Klassekampen eller et helt annet medie som har dekket budskapene dine best.

Hvor er omtalen mest verdifull?

En KPI kan for eksempel være lesertall eller basert på geografisk dekning. Hvis det er sånn at «jo flere, jo bedre», kan du i en årsanalyse avdekke hvor mange potensielle mottakere du har nådd gjennom medieomtalen. Eller du kan se på hvor mye medieomtale du har fått i regionale kontra lokale medier.

Hvem har engasjert seg mest i budskapene dine?

Mange virksomheter jobber med interne og eksterne talspersoner/påvirkere, og en årsanalyse kan bidra til å identifisere de som har vært mest aktive i forbindelse med merkevaren din og budskapene dine. Hvem har omtalt deg mest, og hvem har skapt mest eksponering?

Kanskje er det allerede de rette interessentene som har deltatt aktivt i debatten. Eller kanskje dukker det opp noen du ikke hadde tenkt på, som kan være lurt å samarbeide med neste år for å nå ut med flere budskap.

Hvordan blir virksomheten omtalt; positivt eller negativt?

Omtalemengde alene forteller sjeldent hele historien. Det kan også interessant å se på hvordan dere blir omtalt. Eller hvilke temaer som blir omtalt på positiv og negativ måte.

Og hvilke temaer er de viktigste?

I løpet av året har dere kanskje hatt et ønske om å påvirke debatten i en bestemt retning. Derfor er det også relevant å skissere de viktigste temaene som redaksjonelle medier har dekket. Har dere lykkes med å sette agendaen, eller er det andre emner som har preget debatten? En oversikt over de viktigste temaene vil ikke bare gi innsikt i hvorvidt dere har påvirket debatten, men kan også gi inspirasjon til hvilke emner du bør fokusere på neste år. 

En årsanalyse bør settes sammen og skreddersys til de KPI’ene og målsetningene som virksomheten har satt – da kan den brukes både som dokumentasjon på resultatene som ble oppnådd gjennom året, men også som grunnlag for evaluering og strategien for neste år.

Hos Infomedia utarbeider vi årsanalyser for mange kunder, og ser at behovene ofte er forskjellige. Derfor finnes det også ulike pakker – fra standard medieanalyse over redaksjonell omtale, til skreddersydd årsanalyse som ser på all kommunikasjonsinnsats på tvers av redaksjonelle og sosiale medier. For noen er det også nyttig med hyppigere analyser, eksempelvis per halvår eller kvartal.

Har du allerede nyhetsovervåkning eller overvåkning av sosiale medier hos oss, kan vi sette i gang med en årsanalyse med det samme. Hvis ikke kan vi fortsatt hjelpe deg, men da starter vi med å definere hva som er viktig for deg, og samle inn riktig data.

Kontakt oss

Vil du vite mer om årsanalyser og kommunikasjonsmåling? Kontakt oss for en hyggelig og uforpliktende prat.

Last ned PDF

Fyll ut skjemaet, så er du klar til å laste ned dette blogginnlegget som PDF.

LAST NED E-BOK

Medieovervåkning
- veien til innsikt