fbpx

Få innsikt i virksomhetens kommunikasjon med en halvårsanalyse

| Lead Analyst
3 min. lesetid
Strategi og planlegging blir både enklere og av høyere kvalitet hvis det er basert på erfaring og innsikt. En halvårsanalyse gir en samlet oversikt over omtalen av virksomheten din i media, som du kan bruke til å evaluere og optimalisere kommunikasjonsstrategien. Les hvordan i dette blogginnlegget.

Med en samlet oversikt over virksomhetens omtale kan du dokumentere kommunikasjonsinnsatsen din, få svar på om du har nådd KPI’ene dine – og eventuelt justere strategien.

En halvårsanalyse kan kaste lys over tendenser og interessante utfall i omtalen – både i redaksjonelle- og sosiale medier. Det kan også vise hvor og når budskapene faktisk slår igjennom, slik at du kan sammenligne med dine egne aktiviteter i presseavdelingen eller sosiale medier-teamet.

Det kan være flere formål med å gjennomføre en slik type medieanalyse. Jobber du for eksempel i en idrettsforening, kan du bruke innsikten til å vise frem omtalemengde for sponsorene. Jobber du i en kommune, kan du vise verdien av medieomtalen rundt et arrangement eller en hendelse. Og hvis du jobber i kommunikasjonsteamet i en større, privat virksomhet, kan dere bruke det til å dokumentere at budskapene deres når gjennom og faktisk gir økt positiv omtale av merkevaren.

Man kan også bruke innsikten fra halvårsanalysen til å justere kommunikasjonsstrategien. Slike valg er alltid bedre å basere på dokumenterte resultater, enn på en fornemmelse. Hvis analysen er tilpasset KPI’ene dine, gir den verdifull innsikt som du kan bruke proaktivt for å utvikle arbeidet og kommunikasjonsresultatene dine.

En halvårsanalyse kan blant annet inneholde:

  • Omtalemengde: Hvor mye omtale har virksomheten oppnådd?
  • Lesertall og rekkevidde: Hvor mange som har sett eller lest omtalen?
  • Toppmedier: Hvilke medier omtaler virksomheten oftest?

Videre får du noen eksempler på innsikt som en halvårsanalyse kan gi deg.

Hvilke aktiviteter i løpet av året har resultert i omtale?

Med en oversikt over medieomtalen over tid, kan du avdekke hvilke aktiviteter som har ført til publisitet. Er det dine egne initiativer, eller kommer omtalen utenfra?

En slik oversikt kan brukes til å prioritere innsatsen videre. Hvis det er tydelig at fellesferien gir bedre rom for budskapene dine, eller at dere oppnår flere overskrifter på vinterstid enn om sommeren, så har dere gode muligheter for å time aktivitetene bedre i tiden fremover.

Hvilke medier har skrevet mest om dere?

Det kan også være relevant for dere å vite hvilke medier som har skrevet mest om virksomheten. For da kan du også prioritere kommunikasjonsinnsatsen mot dem fremover.

Er det for eksempel i fagblader og magasiner, eller i lokalaviser at virksomheten blir mest omtalt? I en halvårsanalyse får du svar på om det er VG, Aftenposten, Klassekampen eller et helt annet medium som har dekket budskapene dine best.

Hvor er omtalen mest verdifull?

Èn ting er omtalemengden, men hva med kvaliteten på omtalen? En KPI for dette kan for eksempel være lesertall eller geografisk dekning. Hvis det er sånn at «jo flere, jo bedre», kan du i en halvårsanalyse avdekke hvor mange potensielle mottakere du har nådd gjennom medieomtalen. Eller du kan se på hvor mye medieomtale du har fått i regionale kontra lokale medier.

Hvem har engasjert seg mest i budskapene dine?

Mange virksomheter jobber med interne og eksterne talspersoner eller influensere. En halvårsanalyse kan bidra til å identifisere de personene som har vært mest aktive i forbindelse med merkevaren din og budskapene dine. Hvem har omtalt virksomheten mest, og hvem har skapt mest eksponering?

Kanskje er det allerede de rette interessentene som har deltatt aktivt i debatten. Eller kanskje dukker det opp noen du ikke hadde tenkt på, som kan være lurt å samarbeide med i fremtiden for å nå ut med flere budskap.

Hvordan blir virksomheten omtalt; positivt eller negativt?

Omtalemengde alene forteller sjeldent hele historien. Det kan også interessant å se på hvordan dere blir omtalt. Eller hvilke relevante temaer som omtales på positiv og negativ måte.

For eksempel hvis:

Virksomheten din har kanskje et ønske om å påvirke debatten i en bestemt retning. Da kan det være lurt å definere de viktigste temaene som redaksjonelle medier har dekket, og sjekke; har virksomheten lykkes med å sette agendaen? Eller er det andre emner som har preget debatten?

En oversikt over de viktigste temaene vil ikke bare gi innsikt i hvorvidt dere har påvirket debatten, men kan også gi inspirasjon til hvilke emner du bør fokusere på i tiden fremover.

Mål målrettet

Enhver medieanalyse (enten formålet er dokumentasjon og evaluering, posisjonering, risikominimering eller noe annet), bør legges opp på en måte som gagner virksomheten din best mulig.

Jeg vet av erfaring at ulike bedrifter og organisasjoner har helt ulike behov for innsikt og dokumentasjon. Så fokuser på virksomhetens overordnede mål og de tilhørende KPI’ene – Da kan analysen brukes både som dokumentasjon på resultatene du oppnår, og også som grunnlag for evaluering og justering av strategien videre.

Les mer

Kontakt oss

Vil du vite mer om mulighetene med medieanalyse? Kontakt oss for en hyggelig og uforpliktende prat.

Last ned PDF

Fyll ut skjemaet, så er du klar til å laste ned dette blogginnlegget som PDF.

LAST NED E-BOK

Medieovervåkning
- veien til innsikt